Skoči do osrednje vsebine

Izdane so informativne odločbe za ukrep finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji prašičev v času COVID

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je danes, 25. 5. 2021, izdala odločbe o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka prašičerejcem zaradi epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.
528 upravičencem je odobrenih 3.271.704,21 evrov finančnega nadomestila.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči prašičerejcem zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. Finančno nadomestilo je dodeljeno prašičerejcem, ki so oddali zbirno vlogo in so v Evidenco rejnih živali sporočili podatke o staležu prašičev na dan 1. 2. 2021 in na ta dan imeli najmanj tri glave velike živine (GVŽ) plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev. Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 156 evrov na GVŽ prašičev pitancev in 312 evrov na GVŽ plemenskih prašičev.

Predpisane pogoje je izpolnjevalo 528 prašičerejcev, katerim so 25. 5. 2021 izdane informativne odločbe z odobrenimi sredstvi v skupni višini 3.271.704,21 evrov, ki bodo izplačana najkasneje junija 2021.