Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega razpisa za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je dne 21. 5. 2021 v Uradnem listu RS, št. 81/21 objavilo javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2021.

Predmet javnega razpisa je vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Višina nepovratnih sredstev za namene izvajanja javnega razpisa v programskem letu 2021 znaša 90.216 evrov.

Vlagatelji morajo izvajati dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva in ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje navedene v javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog na zaprti javni razpis je začel teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se zapre 28. 5. 2021 ob 23:59 uri.