Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost glede STA

Okrajno sodišče v Ljubljani je razveljavilo sklepa o izvršbi zaradi izterjave zneska v višini 169.000,00 EUR za januar 2021 in 169.000,00 EUR za februar 2021, ki ju je zoper Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, na podlagi predloga za izvršbo, vloženega s strani Slovenske tiskovne agencije, d.o.o., ki jo zastopa Bojan Veselinović po Odvetniški družbi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. Ob tem so še dodali, da bo sodišče o zahtevku in stroških odločalo v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

Kot je znano, je imel UKOM v letu 2020 sklenjeno pogodbo s Slovensko tiskovno agencijo, ki je prenehala veljati 31. 12. 2020. UKOM je vse svoje obveznosti do Slovenske tiskovne agencije iz naslova te pogodbe poravnal v mesecu januarju 2021, medtem ko direktor Veselinović še do danes ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti in UKOM-u dostavil zahtevane dokumentacije, ki bi omogočila pregled nad transparentnostjo poslovanja in trošenja davkoplačevalskega denarja. Direktor Veselinović te dokumentacije ni želel izročiti, ne glede na to, da je on sam podpisal pogodbo, v kateri je UKOM jasno poimenovan kot predstavnik ustanovitelja. Konec oktobra 2020 se je direktor Veselinović namreč spomnil, da UKOM ni predstavnik ustanovitelja, zaradi česar mu ni dolžan izročiti dokumentacije.

Ne glede na to, da med Slovensko tiskovno agencijo in UKOM ni v letu 2021 nobene pogodbe, ki bi kakor koli določala medsebojne poslovne odnose, je direktor Veselinović za domnevno opravljanje javne službe račune pošiljal kar na UKOM. UKOM ga je zato vedno znova pozval, da se podpiše pogodba za leto 2021 in uredi financiranje Slovenske tiskovne agencije v skladu z zakonom.

Vse navedeno je UKOM predložil tudi v ugovoru zoper izvršbo za mesec januar, ki jo je predlagal Bojan Veselinović oz. pooblaščenec družbe STA d.o.o., Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. Poleg tega je UKOM pregledal tudi dejansko stanje izvrševanja Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in ugotovil, da Slovenska tiskovna agencija ne izpolnjuje zakonsko določene javne službe. Še več, del tistega, kar je v zakonu opredeljeno kot javna služba in bi moralo biti brezplačno dostopno vsem pod enakimi pogoji, na trgu prodaja kot del tržne dejavnosti.