Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev razstave Čar lesa v Slovenj Gradcu

Na srednji šoli Slovenj Gradec in Muta je potekala otvoritev razstave Čar lesa s sloganom Uporabimo slovenski les. Razstava je namenjena promociji rabe lesa in lesenih izdelkov domačih in lokalnih proizvajalcev ter obiskovalce ozavešča o vsestranskosti in o različnih prednostih lesa. Razstavo ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za lesarstvo ter javne agencije SPIRIT Slovenija organizirata Društvo za zaščito lesa Slovenije in Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo in Svet za les. Državni sekretar Andrej Čuš je na dogodku izrazil podporo ministrstva investicijskim projektom na področju lesne industrije na Koroškem.

Razstavljeni izdelek na razstavi Čar lesa

Razstavljeni izdelek na razstavi Čar lesa

Zbrane dijake in druge prisotne sta ob razstavi uvodoma nagovorila Bernard Kresnik, ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, ki je poudaril pomen lesa za trajnostni, zeleni razvoj, prihodnost razvoja programov lesarstva na šoli in znanja, ki jih tekom izobraževanja prenašajo na svoje dijake ter Tilen Klugler, župan mestne občine Slovenj Gradec, ki je izpostavil pomen lesa za gospodarski razvoj občine in regije ter pohvalil dobro sodelovanje lokalne skupnosti s srednješolci.

Prof. dr. Franc Pohleven, organizator razstave Čar lesa, je nato predstavil pomen same razstave in načrte za naprej. Opozoril je, da izdelki iz lesa največ prispevajo k znižanju emisij toplogrednih plinov, kar je bistveno za varovanje okolja. Z razstavo zato želi prispevati k večjemu zavedanju ljudi o pomenu predelave in rabe lesa.

Prisotne je pozdravila tudi dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport: »Zgodba razstave Čar lesa je zgodba, ki ima skupni imenovalec in ta se imenuje sodelovanje. Izobraževalni sistem mora zagotavljati čim bolj celovite in kakovostne temelje za rast in razvoj mladih generacij, lokalne skupnosti in tudi države.« Opozorila je, da so lesarski poklici postali deficitarni, zato je na tem področju še veliko dela. »Želim si, da današnji dogodek postane za nas opomin za nazaj ter izziv in velika odgovornost za naprej, da bomo spoštovali naravo, znanje in predvsem moč medsebojnega sodelovanja in razvoja, ki ju potrebujemo za uspešno prihodnost.«

Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je spomnil na pomen Koroške, kot najbolj gozdnate regije v Sloveniji za lesno industrijo ter izrazil podporo vzpostavitvi lesnim centrom: »Skupaj z lokalno skupnostjo smo že podprli investitorja Yildiz Entegre Adria za investicijo na lokaciji Otiški vrh, zato smo ob začasni zaustavitvi izvajanja projekta s strani podjetja nemudoma pozvali k njegovi čimprejšnji realizaciji. Projekt je namreč pomemben tako za Koroško regijo kot  za slovensko lesno industrijo.«. Poudaril je, da ministrstvo izvaja vse aktivnosti za realizacijo sedmih investicijskih projektov na področju predelave lesa, ki jih je vlada uvrstila na seznam strateških investicij, med katerimi so tudi centri na Koroškem.

Pozitivne učinke lesa in njegove lokalne predelave je poudaril tudi Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Ker gre za material, ki v času rasti veže in nato med uporabo skladišči ogljik še stoletja, je les izrednega pomena za zniževanje emisij CO2 in za blaženje podnebnih sprememb. Zato smo prepoznali lesno industrijo in potencial predelave lesa kot ključne za realizacijo Evropskega zelenega dogovora in za znižanje emisij toplogrednih plinov za 55 %,« je povedal. Na Direktoratu si bodo tudi v prihodnje prizadevali za ustvarjanje ugodnih pogojev za delovanje lesnih podjetij in obrtnikov ter za promocijo lesa, tudi med mladimi.

Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija je predstavil še ostale promocijske aktivnosti, ki jih trenutno poleg razstave, agencija izvaja z namenom ozaveščanja javnosti in mladih o prednostih uporabe lesa, to so promocijska kampanja, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in organizacija Dnevov slovenskega lesarstva, ki bodo v juniju. »V Sloveniji imamo kakovosten les, ki nudi široko možnost uporabe in oblikovanja. To lahko vidimo in tudi začutimo ob razstavi lesenih izdelkov, ki nas obdajajo na tej razstavi,« je povedal.

Po nagovorih je sledil ogled razstave. Med razstavljalci so tudi koroška podjetja, tri izmed razstavljenih izdelkov pa so ustvarili dijaki srednje šole, ki gosti razstavo.

Obiskovalci šolskega centra si bodo lahko razstavo ogledali do 28. maja 2021.