Skoči do osrednje vsebine

Na 33. Onkološkem vikendu o državnih presejalnih programih za raka danes in v prihodnje

Danes poteka tradicionalni, že 33. Onkološki vikend v organizaciji Kancerološkega združenja Slovenskega zdravniškega društva (SZD) in Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bodo udeleženci razpravljali o izzivih državnih presejalnih programov za raka danes in v prihodnje. Srečanja v kongresnem centru Domus Medica se udeležuje tudi državna sekretarka ministrstva za zdravje Alenka Forte, prek spleta pa ga spremlja skoraj 100 udeležencev iz več slovenskih bolnišnic, kjer obravnavajo bolnike z rakom. Na srečanju bo predstavljeno tudi poročilo o izvajanju Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) v Sloveniji ob 10. obletnici delovanja.

Bolnikov z rakom je po vsem svetu čedalje več, tudi v Sloveniji, kjer po podatkih Registra raka RS na leto za rakom zboli okoli 15.000 ljudi. Rak med vzroki smrti v razvitem svetu že nekaj čas nadomešča bolezni srca in ožilja na prvem mestu, v Sloveniji je na prvem mestu med vzroki smrti pri moških, pri ženskah pa na drugem. Pomembno vlogo pri obvladovanja raka ima sekundarna preventiva, ki je namenjena čim prejšnjemu odkrivanju raka ali predrakavih sprememb – zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če so odkriti na začetni stopnji razvoja. Ključna javnozdravstvena ukrepa, ki se izvajata v okviru onkološke sekundarne preventive, sta zgodnje odkrivanje bolezni in presejanje. Slovenija spada med redke evropske države, kjer na populacijski ravni uspešno izvajamo vse tri evropsko priporočene presejalne programe za raka – raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke. Uvajanje novih populacijskih organiziranih presejalnih programov za raka je kompleksen in dolgotrajen proces, za katerega je potrebna strokovna in politična podpora. 

Z namenom, da Slovenija še naprej ostane ena izmed vodilnih držav v Evropi, ki svojim prebivalcem nudi vsa z dokazi podprta organizirana presejanja za rake, in s ciljem, da bomo z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb in raka zmanjšali breme teh rakov v Sloveniji, je minister za zdravje na pobudo Državnega programa za obvladovanje raka 18. junija 2020 imenoval Državno komisijo za presejalne programe. Njena naloga je oblikovati merila, ki jih morajo izpolnjevati novi organizirani presejalni programi, hkrati pa tudi presoja o njihovi ustreznosti za uvrstitev med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja z vidika strokovne upravičenosti in načrta implementacije. 

Alenka Forte, dr. med., državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje: »Uvajanje organiziranega presejanja je kompleksen in odgovoren proces. Številnim evropskim državam to še ni uspelo. V Sloveniji smo lahko ponosni, saj imamo vpeljane vse tri presejalne programe (DORA, ZORA in Svit), ki jih priporočata Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji in Evropska komisija. O uvedbi novih presejalnih programov se bomo v Sloveniji, kot v drugih evropskih državah, pri sistematični presoji pobud za nove organizirane presejalne programe oprli na znanstvene dokaze, mednarodna priporočila in slovenske izkušnje, delovali bomo multidisciplinarno in vključevalno.«

Onkološki vikend je tradicionalna strokovna prireditev, ki jo organizirata Kancerološko združenje SZD in Onkološki inštitut Ljubljana že 30 let – od leta 1991. Organizatorji Onkoloških vikendov, ki so tesno povezani z osrednjo nacionalno onkološko ustanovo, vselej pripravijo program, ki odpira aktualne in široke teme onkološke problematike. Onkološki vikend je tudi prostor, kjer o usmeritvah onkologije v Sloveniji razpravljajo vsi, ki te usmeritve sooblikujejo. Že ustaljeno je na sporedu tudi poročilo o poteku Državnega programa obvladovanja raka.