Skoči do osrednje vsebine

Kar 75 % slovenskih občin kandidira na JR Pametna mesta in skupnosti, 100 % predvidenih rešitev naslavlja skrb za okolje

Na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (JR PMIS) je prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 14 milijonov evrov. To presega razpisano vrednost 8 milijonov evrov, pri čemer je sofinanciranje omejeno na 1 milijon evrov na posamezen projekt. Za vzhodno Slovenijo je zaprošenih 8.161.896,44 evrov, za zahodno Slovenijo pa 5.830.859,31 evrov. V projekte je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 % vseh občin Republike Slovenije. To izkazuje precejšen interes za digitalizacijo ter uvajanje pametnih rešitev v veliki večini slovenskih občin.

Konzorciji so morali izbrati glavno temo, ki jo bodo naslavljali s projektom ter povezane teme, ki jih bodo rešitve naslavljale.

Teme, ki jih konzorciji občin največkrat naslavljajo, so skrb za okolje ter mobilnost, logistika in transport. Pri tem izstopa skrb za okolje, saj je prisotna kot glavna tema v štirih vlogah ter kot povezana tema v vseh ostalih vlogah. To dokazuje, da slovenske občine v veliki meri sledijo najnovejšim trendom na ravni Evropske unije. Med pogostejšimi temami so še zdravo in aktivno življenje ter kultura, šport in turizem. 

v tabeli je prikazano število vlog glede na področja:  Skrb za okolje; Mobilnost, logistika in transport; Kultura, šport in turizem; Zdravo in aktivno življenje; Upravljanje z viri in infrastrukturo in Varnost in zaščita

število vlog - JR za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Mesta in skupnosti morajo priti do ustreznih instrumentov in nove ravni inteligence – postati morajo pametna. Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo, je v tem kontekstu izbira brez alternative.