Skoči do osrednje vsebine

Srečanje delovne skupine za preprečevanje spolnega nasilja

V torek, 18. 5. 2021, je potekala izmenjava mnenj predstavnikov organizacij, ki so v februarju 2019 podpisale Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

Namen sporazuma je osebam, ki so ali obstaja sum, da so izpostavljene spolnemu nasilju, zagotoviti skupno in učinkovito podporo in pomoč podpisnikov sporazuma. Na srečanju je bilo predstavljeno poročilo delovne skupine za leto 2020. Udeleženci so si izmenjali izkušnje, izzive in dobre prakse v primerih zaznave ali suma v primerih spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola ter oblikovali priporočila za nadaljnje delovanje skupine.