Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov za zdravje EU

Minister se je 20. maja, na povabilo portugalske ministrice za zdravje Marte Termido udeležil neformalnega avdio-video srečanja ministrov EU za zdravje.

Minister Poklukar na neformalnem zasedanju ministrov za zdravje EU

Minister med nagovorom ministrov za zdravje EU.

Portugalska ministrica je uvodoma izpostavila, da je namen neformalnega srečanja izmenjava mnenj o strategiji kampanj cepljenja v letih 2022 in 2023 ter obravnava obvladovanja pandemije v povezavi z novimi različicami sevov COVID-19,  ki se pojavljajo v državah članicah ter njihovo razširjenostjo. 

Na srečanju je bila prisotna tudi komisarka za zdravje in varno hrano Stella Kyrikaides, prav tako pa sta se zasedanja udeležili tudi direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter Evropske agencije za zdravila (EMA).

Komisarka Kyrikaides je izpostavila izkušnje s področja skupnega naročanja cepiv in ocenila, da se je evropska strategija glede cepiv izkazala za uspešno in zelo dober primer medsebojnega sodelovanja. Glede novih različic SARS-CoV-2 je izpostavila pomen genomskega sekvencioniranja in potrebo po povečanju tovrstnih kapacitet.  V zaključku je izpostavila, da je v boju proti COVID-19 potrebno zagotoviti cepivo za vse prebivalce in okrepiti sodelovanje med državami članicami.

Direktorica EMA, Emer Cooke je sporočila, da agencija ves čas spremlja učinkovitost cepiv na nove različice virusa in da je le to pomembno za nadaljnje upravljanje pandemije.

Direktorica ECDC, Andrea Ammon je povedala, da smo trenutno v tranzicijskem obdobju med epidemijo in cepljenjem. Poudarila je, da smo v preteklosti cepili, da bi zaščitili življenja, da bi zmanjšali umrljivost, danes pa cepimo, da bi zagotovili normalno odpiranje družbe, zato je pomembno doseči splošno precepljenost. V zvezi s tem je pomembno ozaveščanje in informiranje javnosti o pomembnosti cepljenja.

V razpravi so države članice pozdravile dosedanje delo Evropske komisije glede skupne nabave cepiv ter podprle tudi prihodnje delo na tem področju, s tem da naj se zagotovi večji nabor cepiv in proizvajalcev cepiv.  Države članice so pozdravile tudi delo ECDC in EMA ter se zavzele za nadaljnji skupni EU pristop in koordinirane ukrepe.

Minister Poklukar je v uvodu pozdravil organizacijo srečanja s strani portugalskega predsedstva Svetu EU o tako pomembni temi in poudaril, da Slovenija podpira odločitev za skupno nabavo cepiv in vlogo Evropske komisije v tem procesu tudi za prihodnji 2 leti. Prav tako je poudaril, da Slovenija podpira razširitev portfelja cepiv in dobaviteljev ter tako posledično manjša tveganja v procesu dobav.

Pravična razporeditev cepiv mora biti zagotovljena tudi globalno, preko meja Evropske Unije je nadaljeval minister in dejal, da se pričakuje redna in nemotena dobava cepiv s strani dobaviteljev.  V nadaljevanju je predstavil izkušnje Slovenije, ki se trenutno sooča z ugodnejšo epidemiološko sliko. Skupaj z doseganjem boljše precepljenosti je država zato pričela z načrtovanim sproščanjem ukrepov. Do sedaj je bilo identificiranih nekaj novih sevov, med drugim tudi indijski sev, ki je bil zaznan v vzorcu konec aprila, prevladuje pa angleška različica seva.

Slovenija podpira delovanje ECDC in Evropske komisije, saj je zgodnje odkrivanje novih različic virusa in njihovo raziskovanje velikega pomena za nadaljnje obvladovanje pandemije.

Minister je pozval tudi k usklajevanju ukrepov in smernic za potovanja ter prehajanja meja znotraj Evropske Unije. Slovenija je v luči slednjega predlagala, da te smernice poda ECDC.