Skoči do osrednje vsebine

Danes je četrti Svetovni dan čebel

Danes praznujemo svetovni dan čebel. Republika Slovenija je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije Organizaciji Združenih narodov predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Ob današnjem dnevu so bili zato organizirani številni dogodki. Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu čebel apelira na vsakega izmed nas s sloganom Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele.

Minister dr. Jože Podgoršek ob današnjem dnevu izpostavil, da je svetovni dan čebel priložnost, da se vsako leto spomnimo tako čebelarstva kot divjih opraševalcev. »Tako eni kot drugi so nedvomno dober pokazatelj ohranjenosti našega okolja. Ob letošnjem sloganu FAO pa se moramo zavedati, da posameznik lahko prispeva le kamenček v mozaiku gradnje temeljev, vendar lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko več, zgradimo celo hišo«.

Minister dr. Jože Podgoršek je danes nagovoril številne udeležence zbrane na osrednji prireditvi današnjega dne – virtualnem mednarodnem dogodku Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) na temo Angažirajte se: graditev novih temeljih za čebele. Poudaril je, da nam je epidemija covid-19 pokazala, da svet potrebuje varno, stabilno in trajnostno prehransko verigo kjer imajo čebele in divji opraševalci pomembno vlogo. »Opraševanje, ki ga opravljajo čebele in ostali divji opraševalci je ena od najpomembnejših ekosistemskih nalog. Ključno vlogo igra tako pri delovanju naravnega kot kmetijskega ekosistema, torej pri proizvodnji hrane in biodiverziteti.«. Zbrane je nagovoril tudi Generalni direktor Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo Qu Dongyu. Poudaril je: »Sedaj je čas za razmislek, kako se lahko bolje povežemo z naravo in divjimi opraševalci. Potrebni so dodatni koraki za podporo teh malih delavcev in milijonom življenjskih okolij.«

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dopoldne potekala predstavitev nagrade Zlata čebela. Republika Slovenija jo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije uvaja kot najvišjo državno nagrado in najvišje priznanje na področju čebelarstva na svetu. Opisali bi jo lahko kot nobelovo nagrado na področju čebelarstva. Predmet nagrajevanja bodo izjemni dosežki na področju zaščite vseh opraševalcev in ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti. Na javnem anonimnem natečaju so bile izbrane kreativne zasnove, po kateri je nagrado Zlata čebela izdelal Urh Wiegele. Prvič bomo to nagrado izjemoma podeljevali letos ob obletnici razglasitve Svetovnega dne čebel, 20. decembra, sicer pa jo bomo podeljevali na Svetovni dan čebel.

Svetovni dan čebel bodo obeležili tudi slovenski čebelarji, in sicer na 70. letnem občnem zboru, ki se ga popoldne udeležuje tudi minister dr. Jože Podgoršek.

Aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel izvajajo tudi številna slovenska diplomatska predstavništva po svetu. V svojih dogodkih poudarjajo predvsem, da je zaščita čebel in drugih opraševalcev močno povezana z dvigom zavesti širše javnosti o negativnih človekovih vplivih na čebele in druge opraševalce ter uničujoče posledice, ki jih ti lahko imajo na življenje in prehrano. Na ozaveščanje, spreminjanje navad in načinov življenja imajo izredno velik vpliv kulturni in kreativni ustvarjalci, ki s svojim delovanjem opozarjajo na problematiko zaščite čebel in promovirajo alternativne, opraševalcem prijaznejše metode življenja, prehranjevanja, bivanja, kmetovanja. Arhitekti, oblikovalci, pisatelji in filmski ustvarjalci so tisti, ki čebelnjake umeščajo v urbana središča, nujnost zaščite čebel pa na miselni zemljevid prebivalstva – in to bolj učinkovito kot katerakoli druga družbena ali gospodarska dejavnost. V letošnjem Mednarodnem letu kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj bo Slovenija zato skupaj s Konferenco Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) še posebej opozarjala na pomen kreativnega gospodarstva za zaščito čebel in drugih opraševalcev.

Več informacij: