Skoči do osrednje vsebine

Krepitev kibernetske varnosti z javno-zasebnim sodelovanjem - primer ECSO in priložnosti za Slovenijo

Uprava RS za informacijsko varnost (URSIV) je 18. 5. 2021 v sodelovanju z Evropsko organizacijo za kibernetsko varnost (ECSO) organizirala spletno srečanje pod naslovom Krepitev kibernetske varnosti z javno-zasebnim sodelovanjem - primer ECSO in priložnosti za Slovenijo za deležnike iz Slovenije.

Srečanja so se udeležili predstavniki iz gospodarstva, združenj, javne uprave in akademskega področja. Namen srečanja je bil, da se omogoči slovenskim zainteresiranim stranem, da dobijo koristne informacije o ECSO in da se odprejo nove možnosti sodelovanja.

ECSO je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2016, ki deluje kot partner Evropske komisije za izvajanje dejavnosti javno-zasebnega partnerstva na področju kibernetske varnosti. ECSO združuje javne in zasebne zainteresirane strani na področju evropske kibernetske varnosti, vključno z velikimi podjetji, malimi in srednjimi podjetji  ter zagonskimi podjetji, raziskovalnimi centri, univerzami, končnimi uporabniki in nujnimi ponudniki storitev, grozdi in združenji ter lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi javnimi upravami držav članic, Evropsko unijo (EU), Evropskim združenjem za prosto trgovino (EFTA) in državami, povezanimi s programom H2020.

Dogodek je potekal preko videokonference. Udeležilo se ga je več kot 50 udeležencev. Uvodoma jih je nagovoril direktor URSIV, dr. Uroš Svete, nato je sledila predstavitev URSIV in Evropskega kompetenčnega centra za industrijo, tehnologijo in raziskave na področju kibernetske varnosti in mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. V nadaljevanju so predstavniki ECSO podrobneje predstavili svojo organizacijo, njihovo poslanstvo, vrednote, pristop in strategijo, svoje delovne skupine in pomembnejše dosežke. Na koncu se je razvila razprava med udeleženci, odprle pa so se  tudi priložnosti za medsebojno sodelovanje.