Skoči do osrednje vsebine

Sestanek ministra dr. Podgorška s predstavniki podjetja SAFER in Evropskega združenja inštitucij za razvoj podeželja

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil avdiovizualnega sestanka s predstavniki podjetja SAFER (družba za upravljanje zemljišč in razvoj podeželja) in Evropskim združenjem inštitucij za razvoj podeželja (AEIAR). Glavna tema pogovora so bila kmetijska zemljišča, izmenjava informacij o upravljanju kmetijskih zemljišč v obeh državah, tudi v luči bližnjega predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Minister v obleki za računalnikom spremlja sestanek.

Minister Podgoršek | Avtor MKGP

1 / 2

Na začetku sestanka so si predstavniki obeh strani izmenjali nekaj osnovnih informacij o kmetijskih zemljiščih in gospodarskih poslopjih, v nadaljevanju pa so se dotaknili naslednjih tematik; minister dr. Podgoršek je sogovornikom podrobneje predstavil vsebine.

Mladi prevzemniki

Slovenija za pomoč mladim prevzemnikom izvaja različne ukrepe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko podukrepov objavlja razpise za pomoč mladim prevzemnikom. Nanje se lahko prijavijo kmetje, ki so kmetijo prevzeli največ 24 mesecev pred objavo razpisa. Glede na osnovno podporo kmetom se mladim prevzemnikom daje 20 odstotkov višjo pomoč. Mladi kmetije kmetijo največkrat prevzamejo od svoje družine. Poleg kmetijskih zemljišč, ki jih pridobijo z lastniškim prevzemom družinske kmetije, ki se deduje iz roda v rod, obdelujejo tudi zemljišča, ki jih najamejo oziroma zakupijo od sosedov ali sorodnikov, ki so kmetovanje opustili ali pa od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in za ta zemljišča plačujejo zakupnino.  Slovenija pomoč mladim prevzemnikom tudi v prihodnje vidi kot eno prioritet Skupne kmetijske politike.

Strateški načrt SKP

Ministrstvo se v letošnjem letu pripravlja na sprejem prihodnje strateškega načrta za obdobje 2023–2027. Pri pripravi sodeluje s številnimi deležniki in strokovnjaki, ki so že sedaj aktivno vključeni v oblikovanje kmetijske politike ter njeno izvajanje in imajo dolgoletne izkušnje na tem področju. Ob koncu preteklega leta je bil pripravljen prvi osnutek. Rdeča nit je povezovanje – zeleno – digitalno. Predvidoma ob koncu prve polovice letošnjega leta bo sledila širša javna razprava o posameznih vsebinah, v okviru katere bo možno podati pripombe in predloge. Predlog strateškega načrta bo Evropski komisiji predložen predvidoma do konca leta 2021.

Prostorsko načrtovanje in varstvo kmetijskih zemljišč

Ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč je eden izmed glavnih ciljev kmetijske zemljiške politike. Ta cilj Slovenija dosega z odpravo zaraščanja in s zahtevami po kompenzaciji v postopkih prostorskega načrtovanja. Eden izmed ukrepov varstva najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljišč je tudi določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, s katerim želimo kmetijska zemljišča zavarovati pred trajno spremembo namenske rabe.

Promet in zakup s kmetijskimi zemljišči

Promet je v Sloveniji urejen na način, da je pri njem vzpostavljen prednostni vrstni red na podlagi katerega pride do zakupa ali prodaje kmetijskega zemljišča. S prednostnim vrstnim redom Slovenija daje prednost osebam, ki so neposredno povezane z zemljiščem. Prednost pri nakupu imajo kmetje oziroma družinske kmetije.

Prenova kmetijske zemljiške politike

V pripravi je prenova kmetijske zemljiške politike, ki bo večji poudarek dala družinskim kmetijam iz lokalnega okolja. Po trenutni zakonodaji ima namreč skoraj polovico državnih zemljišč v lasti 10 največjih kmetij.