Skoči do osrednje vsebine

Predvideni javni razpisi v letošnjem letu iz spremenjenega Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020 - 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v letošnjem letu pripravilo spremembo Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022. Načrtujemo objavo osmih novih javnih razpisov, ki bodo predvidoma objavljeni v juliju 2021. Za sektor čebelarstva se bodo v okviru slovenskega Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji za leti 2021 in 2022 finančna sredstva povečala za približno 70 %. Na voljo bodo dodatna sredstva v višini 538.910 evrov, kar za celotno programsko leto 2021 znese 1.298.910 evrov
Poslikan čebelnjak

Poslikan čebelnjak | Avtor: MKGP

Po novem bo za Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 višina evropskih sredstev v letih 2021 in 2022 znašala 649.455 evrov na leto (do sedaj 380.000 evrov, kar pomeni 269.455 evrov dodatnih sredstev). Slovenija bo iz nacionalnega proračuna zagotovila enakovredno višino sredstev, torej 649.455 evrov na leto. Za triletno programsko obdobje bo po novem skupna vrednost Programa ukrepov v čebelarstvu v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 znašala 3.357.820 evrov. V preteklem letu 2020 je bilo zagotovljenih 760.000 evrov (evropska in slovenska sredstva), v letih 2021 in 2022 pa bo na voljo 1.298.910 evrov na leto.

V začetku leta 2021 je ministrstvo v okviru delovne skupine za pripravo ukrepov v čebelarstvu pripravilo spremembo Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020 - 2022 in jo marca letos posredovalo Evropski komisiji v potrditev. Spremembo programa bo Evropska komisija z izvedbenim aktom potrdila do 15. junija letos, kar pomeni izredno malo časa za izvedbo vseh ukrepov, ki se v letu 2021 morajo v celoti zaključiti do 31. julija. 2021.

Na nacionalnem nivoju intenzivno pripravljamo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020 – 2022. Dokument je trenutno v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju (do 24. 5. 2021). Sprememba uredbe predvideva nekatere nove ukrepe, in sicer: Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev, Sofinanciranje zdravil, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, Ugotavljanje žarišč hude gnilobe in njihova sanacija, Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu, Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja. Predvidene so tudi določene spremembe in dopolnitve obstoječih ukrepov.

Pri ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme so predvidene nekatere nove kategorije opreme, za namene sofinanciranja nakupa tehtnic z vremensko postajo se za čebelarska društva določajo posebne obveznosti. Spreminja se tudi najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme, ki je določen za triletno programsko obdobje, glede na kategorijo v katero spada čebelar. Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se predvideva povečanje subvencioniranja vzrejevalcev rodovniških čebeljih matic, ki vzdržujejo trotovske linije na plemenilni postaji, in sicer pod dvema različnima pogojema. Predvideno je, da se vzrejevalce čebeljih matic po novem subvencionira na način, da tisti, ki vzrejajo čebelje matice z dalj časa znanim poreklom, prejmejo višjo podporo.

Julija letos predvidevamo do osem javnih razpisov, ki se morajo zaključiti najkasneje do 31. 7. 2021, to so naslednji javni razpisi:

1.     Sofinanciranje čebelarske opreme (vključno s sofinanciranjem tehtnic z vremensko postajo za čebelarska društva, ki se vključijo v ONS sistem)

*morebiti dva ločena javna razpisa

2.     Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev

3.     Sofinanciranje zdravil, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

4.     Racionalizacija sezonske selitve panjev (sofinanciranje sredstev za prevoz čebel na pašo)

5.     Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov

6.     Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja

7.     Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic

Več o samih predlogih ukrepov lahko najdete v predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022. (Zaradi možnosti sprememb predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022, ki lahko nastanejo v času javne obravnave in medresorskega usklajevanja, so možna odstopanja od navedb v tem sporočilu za javnost.)

Sporočamo še, da bo MKGP v okviru trenutno veljavne Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022 objavil Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. Javni razpis bo predvidoma objavljen v Uradnem listu 21. maja 2021. Z vzpostavitvijo čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.