Skoči do osrednje vsebine

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, št. 60/21) – velja od 16.4.2021

Z dnem 16. 4. 2021 je prenehal veljati Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, številka 40/20), s katerim so se začasno določili posebni pogoji glede dobaviteljev etanola (CAS-številka: 64-17-5), kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19.

Dezinfekcijska sredstva, ki so bila dana v promet na podlagi navedenega odloka, so lahko v prometu najdlje do 15. 6. 2021, če dobavitelji do tega datuma ne uskladijo izvora etanola z zahtevami iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) številka 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

Če želite uskladiti izvor etanola z zahtevami iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) številka 528/2012, morate na Urad RS za kemikalije vložiti vlogo za spremembo priglasitve. Vloga je enaka kot za priglasitev; na vlogi označite, da gre za spremembo priglasitve. Vlogo izpolnite samo v delu, kjer je prišlo do spremembe, ostalo pustite prazno. Zraven priložite dokazilo (izjavo dobavitelja, Letter of Access), da proizvod vsebuje etanol iz ustreznega vira. Strošek postopka je 90 evrov.