Skoči do osrednje vsebine

Zakon o varstvu okolja podan v medresorsko usklajevanje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) podalo v medresorsko usklajevanje. Zakon ureja varstvo življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja pred onesnaževanjem in tveganjem za okolje ter splošne pogoje rabe naravnih dobrin.

Med novostmi velja izpostaviti zlasti:

  • obsežnejši sklop določb, ki so namenjene ravnanju z odpadki, vključno z urejanjem instituta proizvajalčeve razširjene odgovornosti;
  • spremenjeno določilo o presoji vplivov na okolje in izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, vključno s konceptualno drugačnim pogledom na vlogo (zainteresirane) javnosti;
  • dejstvo, da je nekdanje načelo varstva pravice do zdravega življenjskega okolja umeščeno med izvedbene določbe oziroma ukrepe;
  • nekoliko spremenjeno ureditev gospodarskih javnih služb varstva okolja;
  • poenostavitev postopkov Eko-sklada ter
  • okrepitev določb o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru.

Več informacij o zakonu in objavljena verzija iz javne obravnave