Skoči do osrednje vsebine

Spletna delavnica o vojaški kartografiji

Na pobudo Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije je Geodetska uprava dne 12. 5. 2021 organizirala spletno delavnico na temo zagotavljanja kartografskih izdelkov v skladu z NATO standardi. Na delavnici so sodelovali predstavniki obeh geodetskih uprav in ministrstev za obrambo Slovenije in Severne Makedonije ter predstavniki Geodetskega inštituta Slovenije in Fakultete za geodezijo iz Skopja.

V uvodnih nagovorih sta generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek in direktor Agencije za kataster nepremičnin Severne Makedonije Boris Tundžev izpostavila pomen večletnega sodelovanja med obema institucijama na področju na področju geodetske dejavnosti, katastrov, kartografije, topografije, geoinformatike in infrastrukture za prostorske informacije.

Sodelovanje temelji na leta 2012 podpisanem sporazumu o sodelovanju, kjer sta se podpisnika zavezala za  izmenjavo informacij in izkušenj pri pripravi predpisov in vzpostavljanju institucionalne infrastrukture na področju geodetske dejavnosti, katastrov, kartografije, topografije, geoinformatike in infrastrukture za prostorske informacije v skladu z mednarodnimi sporazumi in uveljavljeno prakso. V nadaljevanju delavnice je Marijana Duhovnik predstavila slovenski državni kartografski sistem in izkušnje Geodetske uprave  pri sodelovanju z Ministrstvom za obrambo. Predstavnik Ministrstva za obrambo Boris Kovič je udeležencem delavnice opisal aktivnosti, ki jih Ministrstvo za obrambo izvaja pri zagotavljanju in uporabi NATO-vih standardiziranih kartografskih izdelkov v Sloveniji. Sledila je še predstavitev praktične izvedbe izdelave in vzdrževanja topografskih kart, ki jo izvaja Geodetski inštitut Slovenije, ki jo je podal Primož Kete.

V drugem delu spletne delavnice so udeleženci postavljali vprašanja in sodelovali v dinamični razpravi na temo predstavljenih primerov dobrih praks in obveznosti posamezne države članice NATO na področju kartografije.

Organizirana delavnica je pomenila zgolj dodaten kamen v mozaiku medsebojnega sodelovanja geodetskih uprav in ministrstev za obrambo obeh držav z namenom izmenjave znanstvenih in tehničnih informacij, specifikacij, standardov in izdelkov.