Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za neposredna plačila

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je do 10. 5. 2021 zaključila z izdajo odločb in z izplačili za večino zahtevkov za ukrep dobrobit živali (DŽ) (izplačanih 7.300.000 evrov) in ukrep ekološko kmetovanje (EK) (izplačanih 10.300.000 evrov).

V mesecu maju 2021 bo Agencija izdala tudi odločbe za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) (izdanih dobrih 2.000 odločb v znesku 9.900.000 evrov). Do konca meseca maja 2021 se bo izdalo še 2400 odločb v znesku 12.200.000 evrov, v mesecu juniju 2021 pa še preostanek 9.000.000 evrov za okoli 2000 odločb za ukrep KOPOP.

Agencija predlaga, da si izpis stanja in datumov predvidenih izplačil ogledate tudi na spletni strani Agencije (potrebujete davčno številko (DŠ) in enotno matično številko občana (EMŠO)/matično številko (MŠO)).