Skoči do osrednje vsebine

Danes predstavljeni predlog vlade v pomembnem delu upošteva predloge sindikalne strani in prinaša administrativne razbremenitve

Člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se danes znova sestali na pogajalski seji.

Tudi tokrat je seja potekala na daljavo, na dnevnem redu pa so bila pogajanja predvsem o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, sprememba izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih in regres za letni dopust 2021.

Vladna stran je sindikalni pogajalski strani podrobneje predstavila predlog, pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih je sprejela vlada na dopoldanski dopisni seji.

Navedeni predlog je vlada pripravila na podlagi dosedanjega poteka pogajanj s sindikati in v pomembnem delu upošteva sindikalne predloge. Predlog med drugim sledi tudi predlogom Strateškega sveta za debirokratizacijo v zvezi z administrativno razbremenitvijo pri obračunavanju povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter obračunavanjem in izplačevanjem plač pri proračunskih uporabnikih.

Gre za končni predlog vladne strani, na katerega se bo sindikalna stran odzvala najkasneje do četrtka, 13. maja 2021, do 13. ure.