Skoči do osrednje vsebine

Sestanek ekspertne skupine o e-Apostille in novih tehnologijah

Pod okriljem Haaške konference za mednarodno zasebno pravo, ki je ena največjih globalnih medvladnih organizacij, s številnimi članicami iz celega sveta, je preko videokonference od 3. do 6. maja 2021 potekal prvi sestanek ekspertne skupine.

Sestanek je bil posvečen razpravi o programu e-Apostille in novih tehnologijah (e-App); poleg predstavnikov Stalnega Urada, se je sestanka udeležilo preko 100 udeležencev iz 28-ih svetovnih držav.

Iz Slovenije so se sestanka udeležili magistra Mateja Izlakar iz Centra za informatiko Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Simon Bukovec iz Urada za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč in Vesna Bratušek iz Sektorja za mednarodno pravno pomoč, ki je sestanku tudi predsedovala.

Svet za splošne zadeve in politiko (Council on General Affairs and Policy - CGAP) je pooblastil skupino ekspertov, da razišče možnosti uporabe novih tehnologij v okviru programa izdajanja elektronskih e-App, še posebej v povezavi z e-Registri. Program e-App že od svojih začetkov, od leta 2006 dalje igra pomembno vlogo glede varnega in učinkovitega delovanja in uporabe Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961 (Apostille Konvencija).

V skupini so potekali pogovori o trenutni uporabi e-App in o prihodnjih rešitvah in možnostih.

V okviru skupine ekspertov so bila sprejeta ključna načela in dobre prakse, ki bodo v pomoč državam podpisnicam pri implementaciji programa elektronske Apostille (e-App). Skupina ekspertov je pozvala Stalni Urad, da preuči možnost za razvoj spletnega foruma, ki bi olajšal razpravo in izmenjavo informacij, še posebej z izmenjavo dobrih praks.

Več informacij o Konvenciji Apostille in programu e-App je dostopnih na spletni strani Haaške konference za mednarodno zasebno pravo, kjer je dostopno tudi poročilo predsedujoče skupine in novica o sestanku ekspertov.