Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek na Gorenjskem o kmetijstvu v regiji in izzvih, ki jih prinašata covid-19 in nova skupna kmetijska politika

Minister dr. Jože Podgoršek je bil danes na delovnem obisku na Gorenjskem. Obisk je bil namenjen seznanitvi z razmerami v kmetijstvu in gozdarstvu, tako z vidika posledic epidemije covid-19, kot tudi priprav na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike (SKP). Sogovorniki so ministra seznanili z razvojnimi načrti v kmetijstvu (posebej v turizmu in kulinariki), pogovor pa je tekel tudi o posledicah epidemije, novem programskem obdobju EU, priložnostih v povezavi z Evropsko gastronomsko regijo ter o predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Minister dr. Jože Podgoršek je terenski obisk začel na sedežu Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka (TNP) na Bledu. Sogovorniki s TNP-ja, Občine Bled in Zavoda za gozdove so ministru predstavili trenutno stanje na tem območju ter aktivnosti povezovanja kmetijskih vsebin z naravovarstvenimi, še posebej z gozdarskimi, v luči namnožitve podlubnikov. Predstavniki TNP-ja so ministru predstavili tudi projekt Vrh Julijcev. Minister si je ogledal tudi informativno razstavo v prostorih TNP, namenjeno seznanitvi s posebnostmi in lepotami tega območja.  Ob tem je minister poudaril: »Sodelovanje različnih institucij na območju Triglavskega narodnega parka je zelo pomembno. Tu se vsakodnevno srečujejo kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, naravovarstvo. Potrebno je iskati načine za dolgoročno ohranjanje tega področja takšnega, kot ga poznamo danes. Vsi si sicer želimo zavarovati naravo, da bi ostala čimbolj neokrnjena; po drugi strani pa vemo, da je to območje takšno zaradi kmetijstva, ki se je tukaj razvijalo že stoletja. V kolikor ne poiščemo vmesnih poti med varovanjem narave in razvojem kmetijstva, lahko  dolgoročno kmetijstva na tem območju več ne bo. V strateškem načrtu za novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike bomo zapisali ambiciozne, pa vendar realne cilje, ki jih bomo lahko dosegli z intervencijami.«

Sledil je obisk domačije Pr'Odolnek v Srednji vasi v Bohinju. Kmetijo vodi mladi prevzemnik Matevž Gartner, usmerjena pa je predvsem v predelavo mlečnih izdelkov. Mladi prevzemnik je ministru predstavil izzive, s katerimi se srečujejo na kmetiji.

V nadaljevanju terenskega obiska si je minister dr. Podgoršek ogledal Info center Triglavskega narodnega parka na Stari Fužini ter se srečal s tamkajšnjimi predstavniki z županom Bohinja Jožetom Sodjo. Pogovor je tekel o načrtih povezovanja turizma in kmetijstva v občini Bohinj. Ob zaključku obiska se je minister srečal še s predstavnicami Aktiva kmečkih žena iz Bohinja, ki so so predstavile njihovo delo, ki je usmerjeno predvsem v ohranjaje lokalne, bohinjske tradicije pripravljanja domačih jedi.