Skoči do osrednje vsebine

Izdelana je Hidrološka študija Vipave

V okviru projekta VIPava je bila izdelana Hidrološka študija Vipave. Zajema celovito hidrološko analizo porečja reke Vipave, je recenzirana in objavljena na spletnem portalu eVode.

Reka Vipava | Avtor DRSV

V okviru projekta »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava« je bila izdelana Hidrološka študija Vipave (Darko Anzeljc in sod., avgust 2000, marec 2021; končna po recenziji). Študija, ki zajema celovito hidrološko analizo porečja reke Vipave, je recenzirana in objavljena na spletnem portalu eVode.

Hidrološka študija podaja vpogled predvsem v dva hidrološka ekstrema, velike vode (poplave) in male vode (hidrološke suše). Kot končni rezultat so podane projektne vrednosti pretokov in za nekatere lokacije tudi hidrogrami z verjetnostjo nastopa 10 %, 1 % in 0,2 % (povratna doba 10, 100 in 500 let). Za male vode so za reko Vipavo podani karakteristični pretoki sQnp za obdobje 1987-2016, in sicer za originalne vrednosti in za ocenjene vrednosti ob upoštevanju površinskih odvzemov.

Analize so izvedene na originalnih vrednostih vodostajev in pretokov (objavljene na spletni strani ARSO). Izvedene so tudi analize padavin, vsote letnih in mesečnih vrednosti, eno, dve in tri-dnevnih letnih maksimumov, nalivov različnega trajanja in padavinskih situacij.