Skoči do osrednje vsebine

Na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu obrambnih ministrov EU o Strateškem kompasu in varnostnih izzivih

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, ki je potekal v sestavi ministrov za obrambo EU. Osrednja tema razprave ministrov je bilo trenutno stanje priprave Strateškega kompasa, s poudarkom na prvem stebru – kriznem upravljanju.

V uvodnem delu je Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell poročal o svojem nedavnem obisku v Afriki, predvsem o situaciji v Mozambiku in Sahelu. Visoki predstavnik Borrell je poročal tudi o zaostrovanju razmer v Ukrajini, kjer ostaja napeta situacija na vzhodni meji med Ukrajino in Rusko federacijo. EU izvaja obsežno tehnično in finančno pomoč Ukrajini in konfliktnim območjem. Ministri so podprli prizadevanja EU do reševanja krize do Ukrajine, kot tudi stabilizacijo razmer v Sahelu.

V razpravi o strateškem kompasu, s poudarkom o kriznem upravljanju, so ministri izpostavili potrebo po izboljšanju učinkovitosti in robustnosti mandatov operacij in misij Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) ter načinih zapolnjevanja primanjkljajev v procesu generiranja sil. V ospredju so orodja, ki lahko potencialno povečajo zmožnosti odzivanja EU na krize, kot je na primer Evropski mirovni instrument (EPF), generiranje sil, krepitev koncepta uporabe EU bojnih skupin in situacijskega zavedanja.

Slovenija je pozdravila celovit pregled konkretnih predlogov za izboljšanje kriznega upravljanja ob upoštevanju horizontalne povezanosti z drugimi področji Strateškega kompasa, kot so odpornost, razvoj zmogljivosti in partnerstva. Več naporov je treba usmeriti v boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov, sistem zgodnjega opozarjanja in napovedovanja ter naprednejšega načrtovanja. Stališče Slovenije je, da spremenljivo varnostno okolje s pojavom novih groženj narekuje potrebo po okrepljenem, bolj odzivnem in odpornem, učinkovitejšem operativnem angažmaju SVOP. Razprava je bila namenjena tudi predlogom za izboljšanje poveljniških struktur in povezavam kriznega upravljanja z drugimi temami Strateškega kompasa. V zvezi z razpravo je minister Tonin dejal: »Močnejša Evropa pomeni varnejši svet. Zato moramo razviti zmogljivosti, ki nam bodo omogočile dejansko uresničiti tisto, kar je zapisano. Strateški kompas bo pomemben mejnik, ki bo usmerjal skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije."

V okviru srečanja z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom so obrambni ministri EU spregovorili o sodelovanju med EU in Natom na območjih skupnega interesa, kot sta Sredozemlje in Zahodni Balkan. Tema pogovora je bila tudi trenutna situacija v Afganistanu.

Ob robu zasedanja je zjutraj potekalo tudi zasedanje Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA), kjer je bila glavna točka usklajen letni pregled obrambe (CARD). Prvič je potekal tudi Usmerjevalni odbor satelitskega centra EU (SatCen) v sestavi ministrov za obrambo EU, ki ga je vodil visoki predstavnik Borrell. Ministri so razpravljali o pomembni vlogi ter nadaljnjem razvoju SatCen v okviru varnosti in obrambe EU.

Po zasedanju Sveta za zunanje zadeve je minister mag. Matej Tonin skupaj s portugalskim, nizozemsko in nemško kolegico, kot panelist sodeloval na simpoziju vojaške mobilnosti, ki sta ga organizirala EDA in portugalsko predsedstvo. Poudaril je pomembnost dela na področju vojaške mobilnosti in tesno sodelovanje držav članic pri implementaciji ukrepov na tem področju, ki bo pomembno tudi v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU.

Vojaška mobilnost je ena izmed številnih pobud v okviru novih ciljev in ambicij glede varnosti in obrambe EU ter ukrepov in pobud v okviru EU-Nato sodelovanja.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je po koncu simpozija na bilateralnem srečanju sestal z Visokim predstavnikom EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepom Borrellom, v luči priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU na obrambnem področju.

Izvršni direktor Evropske obrambne agencije in minister Tonin v dvorani za zasedanja

Jiří Šedivy izvršni direktor Evropske obrambne agencije - EDA in minister Matej Tonin | Avtor newsroom.consilium.europa.eu

1 / 3