Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni mesec zavedanja o notranji reviziji

Mednarodni Inštitut notranjih revizorjev (IIA) je proglasil mesec maj za mednarodni mesec zavedanja o notranji reviziji.

Notranja revizija lahko uspešno in učinkovito dodaja vrednost v svojem okolju le v primeru, ko njegovi najpomembnejši deležniki pravilno razumejo poslanstvo notranjega revidiranja in vlogo notranje revizije v upravljalnih procesih posamezne organizacije.

Urad RS za nadzor proračuna izobražuje in ozavešča notranje revizorje, predstojnike ter zaposlene v proračunskih uporabnikih o pomenu, delu in prispevku notranje revizije k izboljšanju upravljanja proračunskih uporabnikov. Za prepoznavnosti notranje revizije je ključnega pomena proaktivno delovanje notranje revizije in uporaba orodij, ki jih objavlja mednarodni inštitut notranjih revizorjev na spodnjih spletnih povezavah:

Promoting the Profession and Building Awareness

The IPPF Standards & Guidance — International Professional Practices Framework (IPPF)