Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni dialog o prihodnosti slovenskega prehranskega sistema

Septembra 2021 bo v New Yorku potekal Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih (UN Food Systems Summit (UN FSS 2021)). Sklicatelj je generalni sekretar Organizacije združenih narodov (OZN) António Guterres. Namen vrha je začrtati prehod na trajnostne, pravične in odporne prehranske sisteme, ki bodo prispevali k nujnemu in pospešenemu doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.

Trenutno prevladujoči način proizvodnje in porabe hrane je, poleg ostalih globalnih izzivov (revščina, lakota, podnebne spremembe, neenakost, naraščanje svetovnega prebivalstva, konflikti in nenazadnje trenutna pandemija), dolgoročno nevzdržen in škodljiv tako za naše naravne vire kakor za zdravje ljudi. Zato so spremembe nujne. Vrh o prehranskih sistemih želi nasloviti ta izziv in to na najbolj vključujoči možen način.

Priprave so se začele že leta 2020. K sodelovanju so bili povabljeni vsi pomembni akterji – od mednarodnih, vladnih in nevladnih organizacij, civilne družbe, privatnega sektorja, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, do kmetov, malih pridelovalcev in domorodcev, mladih, potrošnikov in posameznikov širom sveta, ki s svojimi aktivnostmi vplivajo na (pre)oblikovanje prehranskih sistemov.

Aktivnosti in prispevek vsake države k preoblikovanju svojega prehranskega sistema vplivajo na spremembe na globalni ravni. Zato so Združeni narodi, v želji, da bi spodbudili države k sodelovanju v procesu priprav na vrh in da bi zbrali čim več informacij o njihovih aktivnostih in rešitvah za spremembo prehranskega sistema, vzpostavili sistem nacionalnih dialogov. Ti bodo skupaj z mednarodnimi in neodvisnimi dialogi prispevali ideje in predloge za prehod na trajnostne, pravične in na krize in šoke odporne prehranske sisteme.

Slovenija se je odločila, da se pridruži pobudi Združenih narodov in organizira nacionalni dialog s katerim si želimo zbrati mnenja in predloge  za izboljšave in dobrih rešitev za prehod na trajnostno proizvodnjo in porabo hrane ter bolj zdrave in okoljsko naravnane prehranske odločitve. Zato vabimo deležnike in vse druge akterje, ki so bolj ali manj vključeni v sooblikovanje našega prehranskega sistema, ter širšo javnost, da se nam s svojimi prispevki pridružijo k njegovemu oblikovanju v prihodnosti.

Za podrobne informacije in sodelovanje v nacionalnem dialogu obiščite posebno spletno stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več o vrhu lahko preberete na spletni strani Združenih narodov

Več o nacionalnih dialogih lahko najdete na tej spletni strani Združenih narodov