Skoči do osrednje vsebine

Predsednik Vrhovnega sodišča ministrici predal letno poročilo

Ministrici za pravosodje mag. Lilijani Kozlovič je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2020, ob tej priložnosti pa sta spregovorila tudi o stanju glede prenove sodniške zakonodaje.

Tako kot celotno družbo, je tudi delo sodstva v letu 2020 zaznamovala epidemija covida-19. Nastale razmere so zahtevale sprotno prilagajanje in iskanje ravnotežja med varovanjem zdravja udeležencev sodnih postopkov, ter med zagotavljanjem nemotenega delovanja sodne oblasti.

Kljub epidemiji se je na nekaterih področjih (izvršilno področje,  področje prekrškov in postopkov zaradi insolventnosti) ohranil pozitiven trend zmanjševanja števila nerešenih zadev, število nerešenih zadev zaradi narave dela pa se je pomembno znižalo na višjih in na Vrhovnem sodišču RS. Zaradi razmer pa je bila storilnost sodišč nižja kot v preteklih letih, saj se je število rešenih zadev znižalo za 12 odstotkov, medtem ko se je število nerešenih povečalo za pet odstotkov.

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS uspešno uresničuje zavezo po večji digitalizaciji sodnih postopkov, ki je namenjena tudi hitrejšemu zavarovanju pravic posameznikov. Ministrstvo še posebej podpira prizadevanja Vrhovnega sodišča RS, da so med prvimi takšnih rešitev deležni postopki, kjer gre za varstvo in zavarovanje pravic in koristi otrok.

Informatizacija sodnih postopkov je tudi sicer v času epidemije pridobila še dodaten pomen. Slovensko sodstvo tako že več let pospešeno dela na popolni informatizaciji sodnih postopkov, vključno z e-vročanjem, e-spisom in e-hrambo, medtem ko so v prvem delu letošnjega leta že zaživele elektronske sodne dražbe. Uvajanje informacijskih rešitev predstavlja pomemben del izboljševanja kakovosti in učinkovitosti sodstva, ki je nujno tudi s stališča usmerjenosti k potrebam ljudi, torej v korist uporabnikov storitev, enako pomemben pa je tudi širok in premišljen pristop k prenovam poslovnih procesov na sodiščih.

Po nekajletnih prizadevanjih pa je prišlo tudi do premikov pri razreševanju prostorskih pogojev za delo sodišč v Ljubljani. Ministrica je napovedala nadaljnjo pospešitev aktivnosti za izgradnjo nove sodne stavbe; ministrstvo je tako že imenovalo posebno delovno skupino, ki pripravlja razrez potrebnih prostorskih in drugih pogojev za predvideno novo sodno stavbo za prvostopenjsko sodstvo na že pridobljeni lokaciji v Ljubljani.

Ministrica (na desni strani slike) in predsednik VSRS (na levi strani slike) na pogovoru za mizo v pisarni ministrice
1 / 2