Skoči do osrednje vsebine

Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic za potniški promet

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, s katerim se imetnikom dnevnih, tedenskih, mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa podaljša veljavnost, ker jih zaradi omejitev niso mogli koristiti oziroma so jih koristili v zmanjšanem obsegu.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se od 1. februarja 2021 pouk izvaja po različnih modelih izobraževanja.

Minister Vrtovec je v skladu s tem podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih vozovnic. Upravičencem, ki so imeli v času veljavnosti Odloka veljavno mesečno subvencionirano vozovnico za mesec marec in april 2021, se podaljša veljavnost vozovnice, upravičencem, ki so imeli v času veljavnosti Odloka veljavno polletno in letno subvencionirano vozovnico, se s tem sklepom zagotovi dobroimetje za čas, ko niso uporabljali javnega prevoza. Podrobnosti so navedene v sklepu.

Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic