Skoči do osrednje vsebine

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je danes v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016.

Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam Evropske unije. Predlog ureja tudi prvostopenjski postopek pred zavezanci za varstvo osebnih podatkov, pritožbene ter nadzorne postopke pred Informacijskim pooblaščencem, določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni uredbi, omogoča prekrškovno kaznovanje za kršitve iz Splošne uredbe, ter določa tudi področne ureditve (videonadzor, biometrija in podobno).

Predlogu zakona, ki je dostopen na e-Demokraciji, je priložen tudi predlog Pravilnika o zaračunavanju stroškov.  

Predloge in pripombe k predlogu zakona in pravilnika zbiramo do 31. 5. 2021 na naslov gp.mp@gov.si.