Skoči do osrednje vsebine

Obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

Objavljamo obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.

Od 21. 6. 2021 dalje morajo biti ponudniki storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudniki skrbniških denarnic, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji, vpisani v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, če želijo izvajati storitve menjav med virtualnimi in fiat valutami ali ponujati skrbniške denarnice.

Ponudniki omenjenih storitev lahko posredujejo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja zahteve za vpis v register na spodnjem obrazcu po pošti na naslov: Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana.

V skladu s tarifno številko 3 Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP‑J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 eurov. Nakazilo se izvede na račun št. 01100-1000315637.