Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je danes mudil na obisku Slovenskih goric. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu na tem območju.

Državni sekretar je terenski obisk začel na Občini Lenart, kjer se je z vodstvom občine pogovarjal o pozebi, ki je v začetku aprila doletela večino Slovenije. Beseda je tekla tudi o investicijah na področju kmetijstva ter o pripravi strateškega načrta nove Skupne kmetijske politike.

V nadaljevanju obiska si je mag. Irgolič ogledal potek del na namakalnem sistemu Selce v Voličini, ki je namenjen namakanju kmetijskih površin na 8 kmetijskih gospodarstvih. Naložba Občine Lenart zajema obnovo oz. čiščenje obstoječega, v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je povsem zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 m globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Naložba predvideva ureditev črpališča ter izgradnjo namakalnega sistema (primarni, sekundarni vodi). Namen namakalnega sistema je namakanje kmetijskih površin  (intenzivni sadovnjaki, njive, travniki) na območju velikosti 81,96 hektarjev. Izgradnja namakalnega sistema Selce bo omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in izboljšala lokalna samooskrba, odpirale pa se bodo tudi razvojne možnosti posameznih kmetij na tem področju

Sledil je ogled sadjarske kmetije in drevesničarstva Boštjana Čeha v Voličini. Na sadjarski kmetiji imajo nasad jabolk, hrušk ter češenj, v drevesnici pa vzgajajo sadike različnih vrst.  Kmetija obsega 15 hektarjev, od tega je 4,5 hektarja jabolčnih nasadov. Drevesnica Čeh ima dolgoletno, več generacij trajajočo tradicijo. Čeprav se sortiment sadik vedno spreminja in dopolnjuje z novejšimi sortami, si prizadevajo ohraniti čim več starejših domačih sort.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je terenski obisk zaključil z obiskom podjetja ŽIPO Lenart d. o. o., Lenart v Slovenskih goricah. Podjetje se že vrsto let ukvarja s pridelavo poljščin in rejo govejih pitancev. Živinoreja se izvaja dveh lokacijah, kjer imajo prostora za 1400 govejih pitancev. Podjetje se ponaša s statusom »druge priznane rejske organizacije v živinoreji«, kar pomeni, da so vključeni v izvajanje selekcijskega programa za Lisasto pasmo Slovenije. V okviru tega programa izvajajo testiranje potomcev mladih bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti ali tako imenovani progeni test. Omenjena testiranja potekajo izključno na slovenskih teletih, ki so potomci slovenskih mladih plemenskih bikov. Hleve na obeh lokacijah so v zadnjih letih prenovili, tako da dosegajo najvišje standarde dobrega počutja živali.

Obdelujejo tudi 837 hektarjev kmetijskih površin, na katerih izvajajo kolobar, v katerem so zastopane naslednje kulture: koruza, pšenica, ječmen, oljna ogrščica, soja in bob. Na področju poljedelstva so usmerjeni k razvoju in uporabi sodobnih tehnik in tehnologij pridelave. Ukvarjajo se tudi s sušenjem in skladiščenjem žit in koruze