Skoči do osrednje vsebine

Agencija je Skupinam proizvajalcev izdala odločbe za vloge oddane na 3. Javni razpis za podukrep 9.1

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe vsem sedmim vlagateljem (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priznanim kot Skupine proizvajalcev; Sklop B) na 3. Javni razpis podukrepa 9.1 in jim skupaj odobrila do 700.000 evrov.

3. javni razpis podukrepa 9.1 je bil objavljen 9. 10. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali od 2. 11. do vključno 22. 12. 2020. Na Agencijo je bilo oddanih 7 vlog. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 700.000 evrov (vključujoč spremembo javnega razpisa: Uradni list RS, številka 64/21, z dne 23. 4. 2021)

Podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (za leto 2020), je del Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP RS za obdobje 2014–2020

(Uradni list RS, številka 28/18, 46/19, 129/20 in 61/21).

Upravičencem se sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2023 zadnje leto trajanja podpore.

Za ta namen je bilo prvotno razpisanih manj nepovratnih sredstev (545. 411 evrov), vendar se je z dne 16. 4. 2021 objavljeno spremembo Uredbe (Uradni list, številka 61/21) omogočilo do 700.000 evrov. Sredstva se iz sklopa A na sklop B prerazporejajo skladno s 3. točko poglavja 7 tega Javnega razpisa.

Več informacij o 3. javnem razpisu za podukrep 9.1

Več informacij o Uredbi