Skoči do osrednje vsebine

Porto Santo: Od demokratizacije h kulturni demokraciji

Pod okriljem portugalskega predsedovanja Svetu EU se je 27. in 28. aprila 2021 na otoku Porto Santo odvila konferenca z naslovom Od demokratizacije h kulturni demokraciji: razmislek o institucijah in praksah. Konference so se po spletu udeležile tudi članice Nacionalnega odbora za kulturno-umetnostno vzgojo Uršula Menih Dokl in Nataša Bucik iz Ministrstva za kulturo ter Nada Požar Matijašič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Logotip konference Od demokratizacije h kulturni demokraciji

Od demokratizacije h kulturni demokraciji

Namen konference je bil, da se oblikuje in razširi vizija kulture, ki je osnovana na vrednotah pluralizma, vključenosti, sodelovanja, socialne kohezije in državljanstva. Obenem pa spodbudi k strateškemu razmisleku o vlogi in pomenu prepletenosti kulturnih in izobraževalnih politik, ki se dotikajo umetnosti, kulturne dediščine in digitalizacije.

Zaradi epidemioloških razmer je konferenca potekala v hibridni obliki, večina evropskih kulturnih mrež in organizacij se jo je udeležila po spletu. Med udeleženci so bili tudi politični voditelji Evropskega sveta, Komisije in Evropskega parlamenta, predstavniki UNESCA ter portugalska ministra za kulturo in izobraževanje. Slovenijo so zastopale članice Nacionalnega odbora za kulturno-umetnostno vzgojo Uršula Menih Dokl in mag. Nataša Bucik iz Ministrstva za kulturo ter Nada Požar Matijašič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Udeležencem so predstavile kakovosten in sistematičen model kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji in številne inovativne prakse, ki jih povezuje Kulturni bazar – nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje. Ob predstavitvi so izpostavile pomen zagotavljanja dostopnosti in sodelovanja, s čemer se krepijo kreativna partnerstva in prispeva k razvijanju kulturne demokracije.

Zgodovinsko sled bo pustila listina Porto Santo Charter. Listina opredeljuje evropske, nacionalne in lokalne kulturne politike ter ustanove in dejavnosti kot odprt prostor, dostopen vsakemu evropskemu državljanu. Državljani tako lahko sami oblikujejo skupni kulturni prostor. Kultura, s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji, je v listini izpostavljena kot temelj za krepitev demokracije, pluralnosti, državljanstva in odpornosti Evrope. Priporočila za uresničevanje teh načel so zapisana v listini in dostopna na spletni povezavi portosantocharter.eu.