Skoči do osrednje vsebine

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote«

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« (nepovratna finančna sredstva) za leti 2021 in 2022.

Večina projektov je lahko dolga do 24 mesecev in mora imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 EUR, EU sofinanciranje pa je možno v vrednosti do 90 %, dejavnosti morajo zagotavljati dodano vrednost na ravni Evropske unije.

Na spletni strani Evropske komisije so med drugim objavljeni razpisi s področja:

  • spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in diskriminaciji;
  • spodbujanje razvoja na področju otrokovih pravic,
  • preprečevanja in boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki,
  • spominskih dejavnosti na odločilne dogodke v sodobni evropski zgodovini in krepitvi ozaveščenosti glede evropske kulturne dediščine,
  • pobratenja mest in mreže mest (razpis bo objavljen maja).

Finančna sredstva Evropske unije so namenjena nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz Programa, so usposabljanje zadevnih deležnikov z namenom izboljšanja poznavanja politik in pravic na področjih, ki jih zajema Program, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, analitične dejavnosti,  študije, raziskave, evalvacije,  razvijanje in vzdrževanje orodij informacijske in komunikacijske tehnologije, podpiranje organizacij civilne družbe in neprofitnih deležnikov, dejavnih na področjih, ki jih zajema Program, krepitev ozaveščenosti državljanov, zlasti mladih, glede evropske kulture, kulturne dediščine, identitete in zgodovine ter druge oblike projektov.

Več informacij o konkretnih razpisih, prednostnih področjih sofinanciranja in rokih za prijavo v letu 2021 lahko najdete v dokumentu v nadaljevanju.

  • Dokument o razpisih Evropske komisije za sofinanciranje

    Objavljeni razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v letu 2021 in 2022
    Dokumentacije