Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Kozlovič ob ogledu sodne dvorane na Gospodarskem razstavišču napovedala nadaljnjo pospešitev aktivnosti za izgradnjo nove sodne stavbe v Ljubljani

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes obiskala sodno dvorano Okrožnega sodišča v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Dvorano, opremljeno skladno s potrebami sodišča in z najsodobnejšim avdio video sistemov, je najelo Ministrstvo za pravosodje. Kot je ob obisku poudarila ministrica, ''gre za primer sodobne ureditve, ki jo potrebuje sodišče z vidika zagotavljanje varnosti''.

Spomnila je tudi, da na ''ministrstvu pospešeno izvajamo aktivnosti za realizacijo projekta, ki je stal vse od leta 2013, to je izgradnja nove sodne dvorane''. Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Marjan Pogačnik, je ob obisku izpostavil, da gre za največjo in najbolj opremljeno razpravno dvorano, morda za vzorčni primer tudi za novo sodno stavbo. 

Ministrstvo za pravosodje je na pobudo Okrožnega sodišča v Ljubljani pristopilo k reševanju prostorske problematike pri vodenju glavnih obravnav v kazenskih zadevah z večjim številom udeležencev. Navedeno se je za posebej pereče izkazalo v epidemiološki situaciji. Ministrstvo za pravosodje je okrožnemu sodišču v Ljubljani prisluhnilo in z najemom zagotovilo dodatnih 1055,52 m2 opremljenih poslovnih prostorov, ki jih je možno prilagoditi glede na različne potrebe sodišča. Kot je ob današnjem obisku dvorane izpostavila ministrica mag. Kozlovič, je ''izjemnega pomena, da zagotavljamo vse pogoje za delo. Dejstvo je, da je 60 odstotkov prostorov pravosodnih organov v Ljubljani razpršenih na več lokacijah in v najemu. Še naprej si prizadevamo za združitev pod eno streho, zato pospešeno nadaljujemo z vsemi aktivnostmi za novo sodno dvorano'', je ob ogledu dvorane sporočila ministrica. 

Ministrica je tudi izrazila zadovoljstvo, da so nov način dela in samo dvorano z odobravanjem sprejeli sodniki ter spomnila, da imajo najeti prostori zagotovljen dostop za gibalno ovirane osebe in tako izpolnjujejo vse zahteve za čim bolj nemoteno izvajanje sodne oblasti.

Približno 60% prostorov, ki jih uporabljajo pravosodni organi na več razpršenih lokacijah v ožjem centru Ljubljani, je v najemu, za kar se plačuje  več kot 4 milijone evrov letno. Prostori, tako lastni kot najeti, so večinoma stari, omejeni za določene preureditve, ki jih zahtevajo nove zahteve poslovanja in tudi energetsko neučinkoviti. Cilj investicije nove sodne stavbe v Ljubljani je predvsem združitev prvostopenjskih sodišč  v novi sodni stavbi na eni lokaciji, zagotoviti delovanje sodišč v prostorih v lasti Republike Slovenije, ter vzpostaviti sodobne delovne pogoje in potrebno stopnjo varnosti, zaposlenim in obiskovalcem. S tem se bo posledično povečala tudi učinkovitost in produktivnost dela, ter zagotovila boljša organiziranost dela. Poleg tega bo nova sodna stavba grajena kot »skoraj nič energetska hiša«, ki bo nadomestila energetsko neučinkovite prostore, v katerih danes poslujejo pravosodni organi v Ljubljani, kar bo pomembno vplivalo tudi na znižanje obratovalnih stroškov. Selitev v nove prostore je planirana v letu 2026. 

Ministrica Kozlovič stoji na levi strani slike, pred dvorano nad Gospodarskem razstavišču. Na desni strani stoji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marko Pogačnik
1 / 2