Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah - "Za pitno vodo"

Pobudnik Aljoša Petek je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 30. 3. 2021 (v nadaljevanju pobuda).

Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, torek, 20. 4. 2021, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 24. 5. 2021.

Volivci, ki so stalno ali začasno v tujini, lahko svojo podporo pobudi izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Veleposlaništva RS.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 884.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "Za pitno vodo".

Potrjen obrazec podpore pošljite na naslov pobudnika:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec
p. p. 1717
1101 Ljubljana

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Poudarjamo pa, da tokrat vzporedno poteka zbiranje dveh različnih podpor v zvezi z istim zakonom. Volivec lahko podpre vsako posebej.