Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah - "Vode ne damo"

Pobudnik Gibanje Zdrava družba, Društvo za kakovost zdravja, zanj mag. Gregor Kos, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 30. 3. 2021 (v nadaljevanju: pobuda).

Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, torek, 20. 4. 2021, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 24. 5. 2021.

Volivci, ki so stalno ali začasno v tujini, lahko svojo podporo pobudi izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Veleposlaništva RS.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 883.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "Vode ne damo".

Potrjen obrazec podpore pošljite na naslov pobudnika:

Gregor Kos
Bevkova ulica 10
1230 Domžale

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Poudarjamo pa, da tokrat vzporedno poteka zbiranje dveh različnih podpor v zvezi z istim zakonom. Volivec lahko podpre vsako posebej.