Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela dopolnjeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19

Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je strategija posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe: starejši od 50 let; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene. Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60 % (1.200.000 prebivalcev). Za dosego te vizije sprejemamo ustrezno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

V prednostne skupine so tako opredeljeni:

  1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v domovih starejših občanov in socialno varstvenih zavodih,
  2. osebe stare 70 let in več; posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost in starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok,
  3. diplomati in drugi uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU; tuji diplomatski predstavniki v RS; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tuje; udeleženci Olimpijskih in Paraolimpijskih iger,
  4. osebe, stare 60 let in več; kronični bolniki, stari od 18 do 59 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov); osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki so neposredno vključeni v izvedbo pri maturi in še niso bili cepljeni,
  5. Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci Državnega zbora in državni svetniki Državnega sveta (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad predsednika Vlade RS, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in pravosodnega sistema, Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski, ki še niso bili cepljeni,
  6. osebe, stare 50 let in več; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni; zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture, v skladu z zakonodajo s tega področja,
  7. zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav. 

V strategiji, verzija VI, je posodobljena tudi priloga 4 z novimi informacijami o cepivih, ki jih je pripravila Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.