Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev plačila nadomestila odmere za delovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov v sklopu namakalnega razvoda Vogršček

Letošnja pozeba med 6. in 8. aprilom je povzročila veliko škodo na kmetijskh pridelkih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v ta namen že pripravlja različne ukrepe, med drugim tudi interventni zakon. Pred kratkim pa so lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč oziroma uporabniki namakalnega razvoda Vogršček prejeli odločbe Finančne uprave RS za plačilo nadomestila za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2021.

MKGP pojasnjuje, da bo v interventnem zakonu določba, da bodo vsi, ki so prejeli omenjene odločbe in imajo kmetijsko zemljišče na območju namakalnih sistemov v sklopu Namakalnega razvoda Vogršček, oproščeni plačila nadomestila za leto 2021. To bo veljalo samo za namakalne sisteme.

MKGP zato svetuje lastnikom in zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček, da počakajo s plačilom nadomestila. V kolikor pa so nadomestilo že plačali, bodo prejeli povrnjen znesek.