Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje ministrov za okolje: Izzivi upravljanja voda v okviru prilagajanja na podnebne spremembe

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov za okolje, ki je potekalo v obliki videokonference pod okriljem portugalskega predsedstva Svetu Evropske unije (EU). Ministri so razpravljali o izzivih, povezanih z upravljanjem voda v luči prilagajanja na podnebne spremembe.

Minister Vizjak na spletnem zasedanju ministrov za okolje

Minister mag. Andrej Vizjak na spletnem zasedanju ministrov za okolje | Avtor Jasmina Spahalić

1 / 2

Velik poudarek zasedanja je bil na izmenjavi dobrih praks in izkušenj pri spopadanju z izzivi pomanjkanja vode in suš ter izboljšanja upravljanja voda na vseh ravneh.

Ministri so razpravljali tudi o mednarodnem vidiku prilagajanja v luči priprav na podnebno konferenco novembra v Glasgowu. Pred dnevi dosežen dogovor z Evropskim parlamentom o Evropskem podnebnem zakonu je minister mag. Andrej Vizjak pozdravil kot dobro popotnico za konferenco in čestital portugalskem predsedstvu za uspešno vodena pogajanja.

V uvodni razpravi ministrov so bila osvetljena vprašanja glede izvajanja prednostnih ukrepov Strategije EU za prilagajanje  na področju vodne politike EU. Izpostavljen je bil pomen medsektorskega usklajevanja in sodelovanja deležnikov. Portugalsko predsedstvo je spodbudilo tudi izmenjavo dobrih praks med državami članicami, v okviru katerih so te predstavile konkretne izkušnje spopadanja z navedenimi izzivi. Izpostavile so pomen ukrepanja na lokalni ravni in povezovanje z ostalimi deležniki, predvsem vključevanje civilne družbe in zasebnega sektorja. Države so se strinjale, da morajo ukrepi temeljiti na najnovejših znanstvenih dognanjih, kot tudi na krepitvi digitalnih rešitev na tem področju, na primer boljši in hitrejši obdelavi ter izmenjavi podatkov. Poudarile so tudi pomembnost na naravi temelječih rešitev.

V popoldanskem delu so posebno pozornost namenili področju tveganj za suše in pomanjkanju vode, saj se posledice podnebnih sprememb odražajo tudi na področju voda (intenzivne padavine, poplave, suše). V luči spopadanja z njimi je potrebno  izboljšati in nadgraditi strategije in načrte za prilagajanje.

Minister mag. Andrej Vizjak je izpostavil, da predvideni ukrepi iz nove strategije EU predstavljajo  podlago za nadaljnje ukrepanje tudi na področju upravljanja voda.  Vodna direktiva je bistveno pripomogla k izboljšanju upravljanja voda in zaščiti vodnih virov v EU. »Upoštevanje načel vodne EU direktive je ključno za zagotavljanje trajnostnega upravljanja vodnih virov in zmanjševanje njihove porabe,« je poudaril minister Vizjak.

V Sloveniji je kakovost vode na razmeroma visoki ravni. Bogate zaloge podzemne vode zagotavljajo 97 % oskrbe s pitno vodo in so tudi pomemben vir mineralne in termalne vode. Kljub temu za prilagajanje na podnebne spremembe na področju voda ukrepamo na različne načine, z uvajanjem trajnostnih shem za zaščito pred poplavami in razvijanjem metod za spopadanje s sušo. V okviru čezmejnega sodelovanja aktivno sodelujemo na bilateralni ravni, v regiji in širše.

Minister mag. Andrej Vizjak je posebej poudaril, da smo v Načrt za okrevanje in odpornost vključili protipoplavne ukrepe kot pomemben del naših prizadevanj za učinkovito upravljanje voda in prilagajanje podnebnim spremembam. Poudaril je tudi, da imamo od leta 2018 je v Sloveniji vzpostavljen sistem za opozarjanje in napovedovanje poplav v Savskem bazenu, ki ima sedež na Agenciji RS za okolje v Ljubljani.

»Od leta 2006 je Slovenija gostiteljica Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi - DMCSEE, ki nudi podporo pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter oblikovanju ustreznih politik,« je še naglasil minister mag. Andrej Vizjak.

Večjo pozornost na konferenci so ministri posvetili tudi mednarodnemu vidiku strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, kar je še zlasti pomembno  v luči priprav na podnebno konferenco COP26 v Glasgowu. EU bi morala še naprej graditi močna zavezništva s ključnimi državami v razvoju in spodbujati mednarodno ukrepanje. »Zato podpiramo okrepljeno mednarodno sodelovanje z najbolj ranljivimi državami, kot tudi  načrtovane aktivnosti v okviru Zelene agende na Zahodnem Balkanu,« je poudaril minister Andrej Vizjak.