Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek v Halozah o razvojnih potencialih

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Halozah. Terenski obisk je bil namenjen seznanitvi z razmerami v sektorju kmetijstva, tako z vidika posledic nedavne pozebe kot epidemije covid-19 ter tudi priprave na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike, posebej pa je bila pozornost usmerjena v lokalne razvojne načrte za Haloze.

Minister dr. Podgoršek je terenski obisk začel v Rogatcu, kjer se je sestal z župani haloške regije, predstavniki vodilnih projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS) ter Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Na srečanju je bila s strani Občine Rogatec predstavljena vizija in načrti za razvoj Haloz. V razpravi so se nadalje osredotočili na področje kmetijstva, kakšno je trenutno stanje v tej panogi, kje so težave in kako jih preseči ter kako doseči razvojni napredek. Minister je udeležencem predstavil ključne usmeritve in cilje, ki jim pri svojem delu sledi MKGP na področju kmetijstva, zakonodajo in druge pomembne dokumente, ki se pripravljajo, predstavil pa je tudi stanje in ukrepe po nedavni pozebi. Posebej pa je minister opozoril na pomen (ne)povezanosti, kar je po njegovem mnenju lahko ključno za razvojni preboj Haloz, pri tem pa se je oprl na primere dobrih praks v Sloveniji. Sestanek je zaključil z mislijo, da naj »zgrabijo priložnosti« za razvojni preboj ter z deležniki določijo strateške cilje, v katero smer želi iti ta regija in kam naj gre razvojni potencial.

Sledil je ogled Muzeja na prostem v Rogatcu, ki je kot tak edinstven primer v Sloveniji. V muzeju ohranjajo srednještajersko ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil muzej nominiran tudi za evropski muzej leta.

Po prvem delu obiska je minister izpostavil, da je »…Kozjansko območje z omejenimi dejavniki. Vemo, da bomo lahko na teh območjih poiskali priložnosti za razvoj kmetijstva in prostora, zgolj z nekim regijskim pristopom in ne z individualnimi intervencijami za posamezna kmetijska gospodarstva. Danes smo imeli priložnost se srečat z vsemi župani iz vseh občin, ki se dotikajo Haloz, z dvema predstavnikoma dveh Lokalnih akcijskih skupin in zato ocenjujem, da je res interes na tem območju izjemno velik in da imamo kar nekaj priložnosti za razvoj takih območij.«

V nadaljevanju obiska je minister obiskal govedorejsko kmetijo mladega prevzemnika Edija Leskovarja v Majšperku. Minister dr. Podgoršek je terenski obisk zaključil z ogledom ter predstavitvijo projekta LAS Haloze v Majšperku. Gre za Krčmo Janževina ter ekološko kmetijo Ajda, ki je primer dobre prakse. Območje LAS Haloze sicer sestavlja sedem občin, ki so med seboj povezane in predstavljajo zaokroženo, homogeno celoto, te so. Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.