Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnih policistov

Danes sta pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom zaprisegla dva novosprejeta pravosodna policista. Svoje delo bosta opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig in Dob.

Generalni direktor je obema čestital za uspešno opravljene izpite in poudaril pomen besed prisege. Pohvalil je kandidata za odločno izrekanje prisege, ki mora biti temelj dela vsakega pravosodnega policista.

Z obema pravosodnima policistoma je izmenjal tudi poglede in izkušnje glede različnih vidikov izbranega poklica. Strinjali so se, da so v procesu usposabljanja pomembne vse vsebine, ki jih podajajo izkušeni strokovnjaki, še posebej znanja o kvalitetni komunikaciji, in da je bilo usposabljanje tudi v času zdravstvenih omejitev dobro izvedeno. Generalni direktor je oba spodbudil, da stremita in ohranjata kvaliteto dela, usvojeno tekom usposabljanja. Obema je tudi zaželel dobro počutje znotraj zavodov, v katerih bosta službovala.