Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo glede vlaganja zbirnih vlog

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zaradi vpliva epidemije Covid-19 na delo upravnih enot (UE) ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zaradi gneče na UE, povezane z epidemijo Covid-19, ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, bo priznana izjemna okoliščina, zato ne bodo utrpeli znižanja plačil, čeprav bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku.

Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do dne 4. 5. 2021, če vlagajo zahtevke za drobnico oziroma do 5. 5. 2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na seznam, ki ga bo RKG posredoval Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ta bo osnova za obravnavo "COVID-19 izjemne okoliščine". V teh primerih nosilcem tudi ni potrebno ničesar sporočati na ARSKTRP.