Skoči do osrednje vsebine

"Evropski dan žensk v digitalnem svetu" - European women in ICT day

Danes obeležujemo "Evropski dan žensk v digitalnem svetu" (European women in ICT day). Dan, ko države po svetu, v času pospešenega razvoja naprednih tehnologij, dodatno izpostavljamo in opozarjamo na problematiko pomanjkanja deklet in žensk v poklicih, kjer se uporabljajo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT).

pisarna, dve mlajši ženski sedita pred stacionarnim računalnikom oz. monitorjem

ženske v digitalnem svetu | Avtor Pixabay free

Pomanjkanje žensk v IKT poklicih je moč zaznati tudi v Sloveniji, kar je zabeleženo tudi v vsakoletnem »pregledu stanja žensk v digitalnem svetu« oz. kazalnikih Evropske komisije, ki merijo in ocenjujejo vključenost žensk v poklice, kjer so v ospredju digitalne veščine. Evropska komisija vsako leto predstavi rezultate držav članic (Women in Digital Slovenia, Scoreboard) in pregled stanja, ki obsega 12 kazalnikov v okviru treh področij: uporaba interneta, internetne uporabniške spretnosti, strokovnih znanj, spretnosti ter zaposlovanja na tem področju.

Iz kazalnikov izhaja, da se Slovenija v letu 2020, glede zastopanosti žensk v IKT poklicih (specialist skills and employement), uvršča na 10. mesto, kar je sicer nekoliko višje od povprečja EU, vendar bistveno slabše od, v letu 2019, doseženega 3. mesta (podrobnejša analiza v poročilu Evropske komisije: »Ženske v digitalnem semaforju« - Women in digital scoreboard).

Evropska komisija opozarja in poziva države članice, da aktivno pristopijo k zmanjšanju te razlike, saj noben poklic ne bi smel izbirati spola ali obratno.

Dejstvo je, da osnove programiranja postajajo del funkcionalne pismenosti in povpraševanje po STEM kadrih (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika), vsako leto naglo raste, pa vendar večina deklet izgubi zanimanje za računalništvo med 13. in 17. letom starosti, čemur je treba dati posebno pozornost. Slednjega se na Ministrstvu za javno upravo (MJU) dobro zavedamo.

Ker je digitalizacija, poleg raziskav, razvoja in inovacij, eden od ključnih dolgoročnih dejavnikov rasti produktivnosti, je za dvig digitalnih kompetenc in digitalno preobrazbo nujno ozaveščanje o pomenu znanja digitalnih in kibernetskih veščin, tudi preko konkretnih praktičnih izkušenj. Z namenom dodanega ozaveščanja in izobraževanja mladih o digitalnih veščinah na MJU, v sodelovanju s socialnim podjetjem Simbioza, letos junija načrtujemo delavnico za dekleta, stara od 10 do 14 let. Zanje bomo pripravili brezplačni dogodek oz. delavnico »Girls Do Code«, na kateri bodo dekleta spoznala svet programiranja in logičnega razmišljanja, se seznanila z varnostjo na spletu ter se srečala z inženirko, ki jim bo predstavila ta poklic in približala delo, pri katerem so pomembna IKT znanja. Prizadevali si bomo, da bi s tovrstnimi delavnicami lahko nadaljevali tudi jeseni in v letu 2022.

Mlade tudi vabimo, da se prijavijo na trenutno aktualno in brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja za dekleta stara od 10 do 11 let, ki poteka na 30. izbranih krajih in na 30. izbranih šolah po Sloveniji. Več informacij o projektu »Girls Do Code« in povezava do prijave je na spletni strani Simbioze.

V okviru MJU med drugim delujejo notranje organizacijske enote in službe kot so: Direktorat za informatiko, Direktorat za informacijsko družbo in organ v sestavi – Uprava za informacijsko varnost, katerim skupni imenovalec je informatika in digitalizacija. V okviru teh služb na ministrstvu deluje približno 70 žensk. Pri zaposlovanju upoštevamo, izobrazbo, kompetence, znanje in izkušnje, ki so potrebne za posamezno delovno mesto na omenjenem področju. Prepričani smo, da so ženske v digitalnem svetu in IKT poklicih lahko enako uspešne kot moški ter si želimo, da bi se jih za to poklicno pot v prihodnje odločilo še več.