Skoči do osrednje vsebine

Postopno zviševanje splošne olajšave na končno višino 7.500 evrov

S predlogom zakona bomo s postopnim zvišanjem splošne olajšave davčno razbremenili dohodke iz dela. Zaradi dviga splošne olajšave bodo zavezanci tako prejeli bistveno višje neto dohodke.

Na kupu ležijo bankovci in kovanci različnih vrednosti

Denar | Avtor: Ministrstvo za finance

Razbremenitev bo postopna, saj se bo splošna olajšava tudi postopno zviševala, vse od višine 4500 evrov do višine 7500 evrov v letu 2025. Splošna olajšava za davčno leto 2022 bo tako znašala 4500 evrov, za leto 2023 5500 evrov, za leto 2024 6500 evrov in za leto 2025 7500 evrov. Dodatna splošna olajšava, ki je določena linearno in še dodatno razbremenjuje dohodke do višine 13.316 evrov letno, še vedno ostaja.

Z razbremenitvijo na področju dohodnine pridobijo tako podjetja kot tudi posamezniki.

Podjetjem se omogoča možnost zaposlovanja strokovnega, visoko izobraženega kadra, ki pozitivno vpliva na rast podjetja, s predlogom zakona se naslavlja problem visoke obremenitve dela, ki pa je še posebej visoka pri zaposlenih z višjimi dohodki. V podjetjih se z možnostjo višjih neto plač ob enakih stroških dela zagotavlja pozitiven vpliv na produktivnost in učinkovitost, kar je pri visoko izobraženem kadru posebej pomembno, saj se zmanjša možnost odliva najproduktivnejših v tujino.

S predlogom zakona podjetja pridobijo še dodatne vzvode za nagrajevanje svojih uspešnih zaposlenih, ki so ključni za razvoj podjetja.

Teoretični izračuni pri posamezniku, ki uveljavlja samo splošno olajšavo, nam pokažejo, da bo v posameznem letu glede na trenutno višino splošne olajšave, to je 3500 evrov, dosegel naslednje razbremenitve:

1. z dvigom splošne olajšave na višino 4500 evrov

Prejemniku minimalne plače se bo zvišal neto dohodek za približno 160 evrov letno, pri prejemniku povprečne plače bo neto dohodek višji za približno 260 evrov letno, zaposleni z dohodkom v višini dveh povprečnih plač bo imel na letni ravni 330 evrov višji neto dohodek in zaposleni z dohodkom v višini šestih povprečnih plač in je obdavčen danes s 50-odstotno stopnjo, ki pa se bo tudi znižala na 45 %, bo imel letni neto dohodek višji za 2130 evrov.

2. z dvigom splošne olajšave na višino 5500 evrov

Zaposlenemu z minimalno plačo se bo neto plača zvišala za 320 evrov letno, prejemniku povprečne plače za 520 evrov letno, prejemnik dveh povprečnih plač bo imel neto dohodek višji za 660 evrov letno in zaposleni s šestimi povprečnimi plačami bo imel neto dohodek višji za 2580 evrov.

3. z dvigom splošne olajšave na višino 6500 evrov

Neto dohodek pri prejemniku minimalne plače se bo zvišal za 480 evrov letno, prejemnik povprečne plače bo imel za 780 evrov višji letni neto dohodke, zaposleni z dvema povprečnima plačama bo imel na leto višji neto dohodek za 990 evrov in prejemnik šestih povprečnih plač bo imel neto dohodek višji za 3033 evrov letno.

4. z dvigom splošne olajšave na višino 7500 evrov

Zaposlenemu, ki prejema minimalno plačo se bo neto plača zvišala za okoli 640 evrov letno, zavezanec z dohodkom v višini povprečne plače bo imel neto plačo višjo za nekaj več kot 1000 evrov letno, prejemnik dveh povprečnih plač bo imel na leto višji neto dohodek za 1320 evrov in prejemnik šestih povprečnih plač bo imel letno za okoli 3480 evrov višji neto dohodek.

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini primarno zasledujemo osnovni cilj, to je razbremenitev davčnih zavezancev. Preko razbremenitve visokega, strokovnega kadra pa bomo tako pomagali tudi podjetjem, da si bodo z zaposlovanjem tega kadra posredno zagotovila še dodatno okrevanje in ponovno rast po epidemiji COVID-19.