Skoči do osrednje vsebine

Izšla je nova številka Sevalnih novic

Izšla je 54. številka Sevalnih novic.

54. številki Sevalnih novic so predstavljene spremembe in dopolnitve prilog A in B k sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sprememba Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz ter podatkovna baza Incident and Trafficking Database (ITDB) Mednarodne agencije za atomsko energijo.