Skoči do osrednje vsebine

Zaključene spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Na uvodni delavnici smo predstavili proces prenove S4 ter relevantne strokovne in programske podlage Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Sledilo je devet domenskih ali področnih spletnih delavnic, na katerih smo s Strateško razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP) predstavili namen delavnic in konkretne predloge novih fokusnih področij in produktnih smeri vsake od domen, ki so se izrisali v predhodnih fazah podjetniškega odkrivanja. V najavljenih razpravah, kot tudi v odprtem delu z diskusijo, so imeli udeleženci dogodkov možnost predstaviti svoja mnenja in predloge.

 Za vse, ki ste zamudili spletne delavnice, vabljeni k ogledu posnetkov in predstavitev. Objavili smo jih na naših spletnih straneh in YouTube kanalu:  

Gradivi:

Proces prenove Slovenske strategije pametne specializacije se nadaljuje

Podjetniško odkrivanje v okviru S4 je kontinuiran in za vse zainteresirane deležnike odprt proces, zato lahko svoje predloge, vprašanja ali mnenja še naprej pošiljate na elektronski naslov s4.svrk@gov.si in na ta način aktivno sodelujete pri oblikovanju prenovljene S4. Vse pobude bomo pregledali in jih smiselno uporabili pri prenovi S4. V nadaljevanju sledijo aktivnosti za nadaljnje osredotočanje vsebin, razmislek o svežnju ukrepov, nadgradnja upravljanja  ter vpetost S4 v mednarodni prostor.