Skoči do osrednje vsebine

Z javnim razpisom »GOŠO 5« do zmanjšanja belih lis, večje povezljivosti in kakovostnih storitev

Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo (MJU) in Upravna akademija sta danes, 20. aprila 2021, pripravila informativni dan o Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«. Udeležence dogodka, ki je tokrat potekal prek spleta, je uvodoma nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, podrobnosti razpisa pa so predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo MJU.

Minister pred ekranom računalnika nagovarja udeležence informativnega dne, v ozadju slovenska in EU zastava

Nagovor ministra Koritnika na informativnem dnevu | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Minister Koritnik je spomnil, da je v teku tudi javni razpis »GOŠO 4«, v okviru katerega je bilo podpisanih 5 pogodb z dvema investitorjema za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v 36 občinah, in sicer v skupnem znesku 7,6 milijona evrov javnih sredstev. S pomočjo razpisa bo pokritih 6550 belih lis. Ob tem je dodal, da se na ministrstvu zavedamo številnih belih lis, ki še ostajajo, pa vendar je pri tem pozitivno, da so na razpolago dodatna finančna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, s pomočjo katerih je možno to število zmanjšati.

Poudaril je, da je cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 uvrstitev Slovenije med prvih 9 držav po tako imenovanem DESI indeksu, zato je potrebno odločnejše ukrepanje na področju razpoložljivosti infrastrukture. »Navsezadnje smo lahko tudi v sedanjih okoliščinah pandemije ugotovili, kako pomembna je ustrezna povezljivost za delo in šolanje na daljavo. Zato smo se odločili, za še en javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij,« je izpostavil minister.

Na podlagi analize in podatkov smo na ministrstvu pripravili nov javni razpis »GOŠO 5«, v katerem smo v največji možni meri izboljšali ekonomsko vzdržnost zasebnih naložb glede na predhodne javne razpise. Tako smo na primer zmanjšali obseg sklopa iz skupka občin na eno občino; segmentirali sofinanciranja belih lis glede na gostoto prebivalstva po naseljih; povečali sofinanciranja iz 1200 evrov na belo liso na 1700 evrov oziroma še višje, segmentirano glede na gostoto prebivalstva v štiri razrede, vse do 3500 evrov na belo liso; povečali razdalje fiksnega omrežja od lokacije gospodinjstva iz 200 na 400 metrov; znižali prag zahtevane pokritosti iz 80 odstotkov na 75 odstotkov belih lis znotraj posamezne občine, itd.

Bistvena sprememba glede na predhodne razpise je tudi 5 zaporednih mesečnih odpiranj od maja do septembra 2021, pa vse do porabe sredstev, kar pomeni, da lahko vsi zainteresirani investitorji pripravijo vloge v naslednjih mesecih, pri čemer niso v časovni stiski zaradi enega oziroma edinega datuma odpiranja vlog.

»Menimo, da smo s spremembami vsebine javnega razpisa bistveno izboljšali možnosti za izvedbo projektov. Upamo, da boste v tem videli tudi vašo poslovno priložnost, tako da bomo lahko skupaj pripomogli k povezljivosti in boljšim storitvam za končne uporabnike. Navsezadnje je ta javni razpis resnično zadnja priložnost za sofinanciranje gradnje omrežij v tej finančni perspektivi,« je v zaključku nagovora dodal minister.

Ostale podrobnosti Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«:

Glavni cilj javnega razpisa in sofinanciranja je omogočiti dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Identificiranih je približno 13.000 gospodinjstev – belih lis v 78 sklopih oziroma občinah v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. To je v vseh statističnih regijah, ki po razmejitvi med regionalnim in kmetijskim skladom pripadajo Ministrstvu za javno upravo (preostale statistične regije pokriva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano s svojim razpisom).

V okviru razpisa je na razpolago 21.697.242,39 evrov javnih sredstev.

Izbrani prijavitelji bodo morali za izvedbo izbranih projektov – operacij nameniti vsaj 50 odstotkov lastnih sredstev za pokrivanje vseh upravičenih stroškov.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

  • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
  • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
  • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
  • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
  • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Datumi in ure odpiranja vlog:

  • 1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021 ob 14.00 uri
  • 2. odpiranje bo v četrtek, 24. 6. 2021 ob 14.00 uri
  • 3. odpiranje bo v četrtek, 29. 7. 2021 ob 14.00 uri
  • 4. odpiranje bo v četrtek, 26. 8. 2021 ob 14.00 uri
  • 5. odpiranje bo v četrtek, 30. 9. 2021 ob 14.00 uri

Rok za fizično dokončanje projektov pa je 30. september 2023. 

Javni razpis »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sicer prednostne osi:
2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti ter prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo.