Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Harej na ogledu delovišč v Trnovskem gozdu

Državni sekretar Anton Harej se je včeraj udeležil ogleda delovišč v Trnovskem gozdu. V okviru obiska, katerega namen je bil seznanitev z dejanskim stanjem izvajanja sečnje v državnih gozdovih na območju Trnovskega gozda, je z različnimi deležniki, tudi predstavniki tamkajšnje civilne iniciative, potekal pogovor o odprtih zadevah, ki se v lokalni skupnosti pojavljajo v zvezi s sečnjo in spravilom v državnih gozdovih na tem območju.

Državni sekretar Anton Harej na obisku Trnovskega gozda

Državni sekretar Anton Harej na obisku Trnovskega gozda | Avtor Zavod za gozdove Slovenije

1 / 2

Predstavniki tamkajšnje civilne iniciative so državnemu sekretarju Antonu Hareju ter ostalim udeležencem obiska pokazali določena sečišča, na katerih je po njihovem mnenju prišlo do prekomernega posega. Vodja Območne enote Zavoda za gozdove Tolmin je navzočim pojasnil,  da so bila dela izvedena v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in izdanimi odločbami o poseku. Sam obseg sečenj pa ne presega dopustnega poseka določenega z gozdnogospodarskim načrtom. Glavna inšpektorica Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo mag. Saša Dragar Milanovič pa je izpostavila, da gozdarska inšpekcija pregleduje izvedbo del, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bo ukrepala v skladu s predpisi.