Skoči do osrednje vsebine

Posodobili smo pravilnik in uvajamo program ZDAJ - Zdravje danes za jutri

V tem tednu je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva. Pravilnik tako prinaša novosti na področju preventivnih pregledov, vzgoje za zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle – obravnave za krepitev zdravja. Zajema preventivno varstvo novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh starostnih skupin: dojenčkov, predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov na primarni ravni.

Posebna pozornost je namenjena otrokom z motnjo v razvoju. Pravilnik opredeljuje tudi preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov.

Skrb za zdravje otrok in mladostnikov je v Sloveniji pomembna prioriteta že več kot sto enajst let. Zdravniki specialisti pediatrije in šolske medicine na primarni ravni zdravstvenega varstva posebno pozornost namenjajo preventivnemu zdravstvenemu varstvu te skupine prebivalcev, ki predstavlja kar 22,1 % populacije oz. več kot 480.000 prebivalcev Slovenije. To dejavnost opredeljuje Pravilnik, ki smo ga na Ministrstvu za zdravje (MZ) prenovili skupaj s pediatri, šolskimi zdravniki in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Posodobljeni pravilnik na novo vzpostavlja sodelovanje med ključnimi deležniki in temelji na dolgoletnem partnerstvu. Preventivni program za otroke in mladostnike smo poimenovali program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, kar dobro povzema vseživljenjsko perspektivo, ki jo udejanjamo v programu – skrb za otroke in mladostnike, da bi zrasli v zdrave odrasle ljudi in razvili svoje potenciale.

Njegova vsebina temelji na strokovnih smernicah za izvajanje preventivnih pregledov. Te smernice so bile pripravljene v razvojnih projektih financiranih v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega socialnega sklada. V koordinaciji z NIJZ in Direktoratom za javno zdravje bodo tudi v prihodnosti posodabljane, da bi ustrezno razreševali ključne zdravstvene probleme otrok in mladostnikov. Pravilnik tako prinaša novosti na področju preventivnih pregledov, vzgoje za zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle – obravnave za krepitev zdravja. Zajema preventivno varstvo novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh starostnih skupin: dojenčkov, predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov na primarni ravni. Posebna pozornost je namenjena otrokom z motnjo v razvoju. Pravilnik opredeljuje tudi preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov. 

Pravica otrok in mladostnikov do preventivnega zdravstvenega varstva je ena od najbolj temeljnih pravic vsakega otroka in mladostnika. Izvajanje sodobnih preventivnih programov v otroškem in mladostniškem obdobju odločilno vpliva na zdravje prebivalstva v kasnejših življenjskih obdobjih, zato je posodobitev pravilnika izjemno pomemben doprinos k javnemu zdravju.

Ta čas, v katerem živimo, še posebej izpostavlja skrb za otroke in mladostnike. Glede na sedanje epidemiološke okoliščine bo izvajanje posodobljenih preventivnih programov pomemben del izhodne strategije za zmanjševanje posledic pandemije za zdravje otrok in mladostnikov.

Nekateri konkretni primeri izboljšanja programa:

  1. Pravilnik je pravna podlaga za razvoj in nadgradnjo sodobnih preventivnih vsebin za otroke in mladostnike.
  2. Omogoča fleksibilnost pri razvijanju novih pristopov in obravnav in povečuje odzivnost na aktualne zdravstvene potrebe otrok in mladostnikov.
  3. Omogoča povezovanje vseh izvajalcev preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike na različnih ravneh.
  4. Izpostavljen je pomen delovanja diplomiranih medicinskih sester, psihologov, dietetikov in v prihodnje tudi kineziologov na področju vzgoje za zdravje in obravnav za krepitev zdravja.
  5. Izvajalci se povezujejo v time, ki delujejo usklajeno in pristopajo sistematično k posamezniku in skupinam. To je še posebej pomembno, da bi zagotovili moderen pristop in podporno okolje v šoli in lokalni skupnosti.
  6. Pravilnik je časovno usklajen z devetletno osnovno šolo oz. s potekom šolanja.
  7. Namenja posebno skrb nekaterim posebej ranljivim skupinam otrok in mladostnikov (osipniki, priseljeni otroci, šolajoči se v tujini in nekateri drugi). Ureja preventivno zdravstveno varstvo otrok registriranih športnikov.
  8. Ureja preventivno zdravstveno varstvo študentov.