Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja

Ključne spremembe v strategiji, verzija V, z dne 15. 4. 2021, so pri prednostnih skupinah za cepljenje. V te skupine se uvrstijo še starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok in osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah - maturantje.

Vlada RS je 3. 12. 2021 sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19 in jo zaradi novih okoliščin ter spremenjenih epidemioloških razmer posodobila 1. 3. 2021, 10. 3. 2021 in 1. 4. 2021. Ključne spremembe v strategiji, verzija V, z dne 15. 4. 2021 pa so pri prednostnih skupinah za cepljenje, in sicer (okrepljeno besedilo):

  • zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v Domovih starejših občanov in Socialno-varstvenih zavodih,
  • osebe stare 70 let in več; posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost in starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok,
  • diplomati in drugi uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU; tuji diplomatski predstavniki v Republiki Sloveniji; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tuje; udeleženci Olimpijskih in Paraolimpijskih iger,
  • osebe, stare 60 let in več; kronični bolniki, stari od 18 do 59 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov); osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje),
  • Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci Državnega zbora in državni svetniki (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad predsednika Vlade RS, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in pravosodnega sistema, Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski,
  • zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam,
  • ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

V strategiji, verzija V, sta posodobljeni tudi prilogi 2 in 4 z novimi informacijami o cepivih, ki jih je pripravila JAZMP.