Skoči do osrednje vsebine

Virtualna okrogla miza

Dne 13. 4. 2021 je potekala virtualna okrogla miza na temo vloge znanja o infrastrukturi za prostorske informacije.

S prošnjo za sodelovanje pri organizaciji okrogle mize so se na Geodetsko upravo obrnili predstavniki podjetja Geospatial Media, ki skupaj s statistično enoto pri OZN (United Nations Statistics Division - UNSD) ter Skupnim raziskovalnim središčem EU (Joint Research Centre - JRC) in številnimi drugimi partnerji izvajajo projekt z naslovom Bodoča vloga infrastrukture znanja za prostorske podatke v svetovni ekonomiji in družbi. Več o projektu lahko preberete na spletni strani projekta. Na tej spletni strani je objavljen tudi dokument, tako imenovani »White pape o vplivu infrastrukture znanja na svetovno gospodarstvo, ki je nastal na začetku omenjenega projekta.

Po uvodnih nagovorih predstavnikov soorganizatorjev sta sledili predstavitvi o konceptu in vodilnih načelih infrastrukture znanja na področju prostorskih podatkov in storitev - GKI, ki jo je podal John Kedar, svetovalec pri Geospatial Media in predstavitev integriranega okvira za prostorske informacije - IGIF, ki jo je podal Greg Scott iz sekretariata Odbora Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij - UN GGIM. Pomen znanja na področju infrastrukture za prostorske informacije nazorno predstavi kratek video, ki je nastal v projektu.

Sledila je razprava, na kateri so sodelovali vabljeni predstavniki institucij, ki upravljajo s prostorskimi podatki, kot tudi predstavniki zasebnega sektorja in akademskega sektorja in sicer:

  • Dr. Marjan Čeh, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
  • Grega Milčinski, Sinergise d.o.o.,
  • Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo,
  • Igor Kuzma, Statistični urad Republike Slovenije,
  • Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor in
  • Primož Kogovšek, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Razpravljavci so vsak s svojega zornega kota osvetlili trenutno stanje na tem področju v Sloveniji in se navezali na predhodne predstavitve. Razprava se je dotaknila tudi priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije in četrta industrijska revolucija upravljanju prostorskih podatkov. Obravnavana je bila tudi prednost sodobne analitike nad podatki v primeru zagotavljanja podatkov v realnem času, kot predpogoj za vzpostavljanje tako imenovanih digitalnih dvojčkov in vzpostavitev skupnega evropskega podatkovnega ekosistema.

Okrogla miza v Sloveniji je bila deveta v nizu podobnih razprav, opravljenih po drugih državah širom sveta. Posnetek okrogle mize bo objavljen na spletni strani projekta.

Logotip projekta Bodoča vloga infrastrukture znanja za prostorske podatke v svetovni ekonomiji in družbi

Logotip projekta Bodoča vloga infrastrukture znanja za prostorske podatke v svetovni ekonomiji in družbi | Avtor: GURS