Skoči do osrednje vsebine

Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

Na podlagi PKP7 oziroma Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), je bila z 31. 12. 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe. Ukrep odloga izvršbe po PKP7 bo veljal do 18. 4. 2021, v primeru posebnih izjemnih okoliščin pa je skladno z veljavno zakonodajo mogoče individualno predlagati odlog izvršbe.

Ukrep odloga izvršbe je veljal do 31. januarja 2021, Vlada pa ga je dvakrat podaljšala. Odložene niso bile le izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije. Gre za primere izvršb zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. Ukrep zakonskega odloga izvršbe po PKP7 bo tako veljal do  vključno 18. 4. 2021.

Zavarovanje pravic najranljivejših v družbi je pomembna prioriteta ministrice mag. Lilijane Kozlovič. Vsled temu je ministrstvo za pravosodje tudi pripravilo predlog sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M), ki so pričele veljati 27. 3. 2021. Te spremembe dolžnikom zagotavljajo različne možnosti reševanja svojih stisk. V skladu s spremenjenimi določbami ZIZ-M lahko vsakdo, ki se znajde v socialni, zdravstveni in podobni stiski, individualno predlaga odlog izvršbe. Sodišče lahko določi odlog izvršbe v trajanju treh mesecev oziroma ga v primeru nadaljnjega obstoja okoliščin, lahko podaljša. Novela ZIZ-M sicer dodatno določa širše možnosti za odlog izvršbe v primeru posebno upravičenih razlogov in v primeru deložacije doma, prav tako pa sistemsko ureja delovanje izvršiteljev v času epidemije in drugih izrednih dogodkov.

Dodajamo še informacijo, da z namenom zagotavljati individualnega pravnega varstva socialno šibkih dolžnikov, izvršilna sodišča kljub epidemiološkim razmeram v celoti delujejo.